Medlemsantalet i LO har sjunkit kraftigt sedan 1990-talet och det är framför allt unga som väljer att inte gå med i facket. Men andelen unga varierar mellan olika förbund, skriver Kommunalarbetaren.

Flest unga medlemmar har Målarna och Byggnads. I båda förbunden är mer än var tredje medlem under 30 år. I botten av listan över de 14 LO-förbunden ligger Fastighets, där färre än var tionde medlem är så ung.
– Målarna och Byggnads har starka yrkesutbildningar och det är många som går med i facket direkt. De har även lärlingsutbildningar på plats som vi just nu förhandlar med Fastigo. Vi har varit på Fastighetsakademien i Göteborg med facklig information men vi behöver få in en rutin på andra utbildningar även på andra håll i landet, säger Emil Isenheim.

”Gubbarna får se upp”

Nyheter

Han har arbetat som central ungdomssamordnare för Fastighets i ett år och har som uppdrag att vara en spindel i nätet för ungdomsverksamheten runt om i landet. Det innebär framför allt att engagera de unga som redan är medlemmar. Några mål för det här året är till exempel att ordna facket på sommarjobbet, att få minst fem unga från varje region att gå kongressutbildning och så många som möjligt att vara kongressombud. Men även det är en utmaning.
– Vi ser en trend i hela LO att det är svårt att få folk att gå på möten och svårt att få ihop folk till utbildningar eftersom fler arbetsgivare säger nej till det, säger han.

Fler unga ska engagera sig fackligt

Nyheter

Emil Isenheim tror att det finns flera anledningar till att det är så få unga medlemmar i Fastighets. Han menar att det delvis beror på att det fortfarande finns många äldre i fastighetsbranschen och att unga städare sällan tänker att de ska stanna i yrket och därför inte heller går med i facket. Men han tror att den viktigaste åtgärden för att förändra utvecklingen är visa att facket kan göra skillnad.
– Vi måste ut till våra arbetsplatser och visa att vi finns där för att få fler att gå med. Den som inte vill bli medlem måste vi bygga upp ett förtroende hos, säger han.

Andel unga i LO-förbunden

 1. Målarna 35 procent
 2. Byggnads 35 procent
 3. Handels 34 procent
 4. Elektrikerna 32 procent
 5. Hotell- och restaurang 29 procent
 6. IF Metall 27 procent
 7. Transport 23 procent
 8. Seko 19 procent
 9. Livs 18 procent
 10. GS-facket 17 procent
 11. Kommunal 16 procent
 12. Pappers 12 procent
 13. Musikerna 10 procent
 14. Fastighets 9 procent

Medel för alla LO-förbund 22 procent

Siffrorna har sammanställts av Kommunalarbetaren och gäller andel unga under 30 år. Uppgifterna är från LO från årsskiftet och andelen beräknas på totala antalet medlemmar i förbunden minus pensionärer.