Överens om etableringsjobb för lägstalön

Arbetsmarknad

I går, måndag, presenterades avsiktsförklaringen och överenskommelsen mellan LO, Unionen, Svenskt Näringsliv och regeringen om att införa så kallade etableringsjobb. Det är en anställning som riktar sig till nyanlända och långtidsarbetslösa och målet är att de snabbare ska få jobb medan branscher där det är brist på folk lättare ska hitta personer att anställa.

Men när LO och arbetsgivarsidan i höstas presenterade sin principöverenskommelse var Fastighets ett av flera förbund som var emot. Enligt Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande, fanns risk för överutnyttjande av anställningsstöd inom städbranschen. Och hans bild har inte ändrats.
– Vi är fortfarande inte beredda att gå vidare och förhandla med vår motpart. Det är framför allt på städsidan som vi ser en risk för överutnyttjande av anställningsstöd , säger Magnus Pettersson.

LO går vidare med staten om etableringsjobb – men Fastighets säger nej

Arbetsrätt

Han menar att det redan finns för många olika typer av anställningsstöd.
– Om man har alla kvar, och sedan lägger till en så ökar risken för överutnyttjande. Det ser vi som ett bekymmer. Vi vill rensa i den floran, säger han.

Magnus Pettersson berättar om medlemmar som söker städjobb som får frågan vad de kan få för anställningsstöd och uppmaningen att gå och kolla med Arbetsförmedlingen.
– Då är det ett fel på systemet.

För den som har ett etableringsjobb ska arbetsgivaren betala totalt 8 400 kronor i månaden medan staten betalar upp till 9 870 kronor i statlig individersättning. Det innebär att den anställde får lön i nivå med kollektivavtalens lägstalön.

Det ska finnas möjlighet att delta i Svenska för invandrare och annan kortare utbildning som arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om. Det ska också vara möjligt att gå Yrkesvux på relevanta utbildningar.

Tanken är också att det ska vara en tidsbegränsad heltidsanställning på högst två år som sedan ska kunna leda till en tillsvidareanställning hos samma arbetsgivare.

Enligt tidningen Arbetet är målet att etableringsanställda ska ha samma trygghet som alla andra anställda. Men det är inte klart hur sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa ska nå ”normala” nivåer när lönen som arbetsgivaren betalar är så låg. Ett lagförslag ska presenteras till sommaren.

– Det som är bra med avsiktsförklaringen är att den är tydlig och att man ställer krav på kollektivavtal, men det räcker inte för att vi ska gå vidare och förhandla med arbetsgivarsidan, säger Fastighets Magnus Pettersson.

Fler förbund har sagt nej

  • Transport tackade tidigt nej till att delta i etableringsjobben. Byggnads och GS avvisade överenskommelsen när den blev klar.
  • Förutom Fastighets valde även Seko och Målarna att avvakta när principöverenskommelsen presenterades. Inget av dessa förbund har hittills ändrat uppfattning.