Socialdemokraternas Stefan Löfven och Ylva Johansson presenterade i dag ett vallöfte om arbetskraftsinvandring. Partiet vill att det införs en prövning om kompetensbrist som kan motivera arbetskraftsinvandringen. Bara om det inte finns människor i Sverige som kan ta jobben ska arbetskraftsinvandringen godkännas. Det ska också bli en striktare kontroll om arbetsgivarna förändrar arbetsvillkoren under anställningstiden. Med nuvarande regler har det varit för lätt för arbetsgivare att ändra villkoren mot det som utlovades från början.

Att outbildad arbetskraft hämtas från andra kontinenter och utnyttjas av arbetsgivare, när det finns personer i Sverige som kan ta jobben i stället är dåligt för integrationen, för svensk ekonomi och för den svenska modellen, säger Stefan Löfven till Sveriges Radios ekoredaktion.

Magnus Pettersson, Fastighets ordförande.

Fastighets ordförande Magnus Pettersson tycker att förslaget att bara tillåta arbetskraftsinvandring där det är riktig brist på arbetskraft är bra.

– Jag ser positivt på att strama åt reglerna, framför allt för våra branscher där städ är särskilt utsatt. Vi vet att städare med arbetstillstånd inte alltid får de villkor som utlovats. Men vi har svårt att kontrollera det, säger Magnus Pettersson.

Solreneriet

Nu får de tillbaka retroaktiv mertidsersättning

Lön och avtal

Kan det finnas negativa effekter med att sätta upp gränser för vilka som får komma hit och arbeta?
– Det här måste ju utredas först, men jag ser det som en del i att få ordning och reda på arbetsmarknaden, säger Magnus Pettersson.

Städföretaget Solreneriet har städuppdrag på exempelvis kryssningsbåtar och har hundratals anställda från länder utanför EU med arbetstillstånd. Socialdemokraternas förslag skulle få stor påverkan där, säger skyddsombudet Mina Hanna.

Solreneriet

Tusentals kronor i utebliven mertidsersättning

Lön och avtal

– Av oss som städar på båtarna är 70-80 procent här på arbetstillstånd. Det är jobbigt här med delade arbetspass, vi jobbar väldigt långa dagar och ändå är det många som bara har deltid. Men man jobbar kvar för att få sina papper, säger Mina Hanna.

Vad tycker du om förslaget, många av dina kolleger skulle inte kunna komma hit för städjobb med hårdare regler?
– Nej, men det är ändå mest ett bra förslag. Om Solreneriet bara skulle söka personal bland dem som bor i Sverige skulle de ha mycket svårare. Det skulle inte vara någon som ville jobba här då, säger Mina Hanna.

Skulle städföretag behöva erbjuda bättre arbetsvillkor?
– Ja, jag tror det, säger Mina Hanna.

Förslaget i korthet

Socialdemokraterna föreslår att arbetskraftsinvandring bara ska tillåtas när det inte går att hitta rätt personer i Sverige. Jobb i yrken där det inte råder brist på arbetskraft ska gå till arbetslösa personer i Sverige. Enligt (S) har Sverige det mest liberala systemet för arbetskraftsinvandring i OECD.

Prövningen av rekryteringsbehovet ska göras av en myndighet. S vill också införa tuffare förhandskontroller av företagen.

Det här är en återgång till hur det fungerade tidigare. Före 2008 gjordes en prövning om det var brist på personal i Sverige innan arbetstillstånd godkändes.