Förslaget om att ändra ersättningen för förtroendevalda skapade stor debatt på kongressens första dag. Emil Isenheim från avdelning Uddevalla, som skrivit motionen, menar att det skapar en inlåsningseffekt när de som tar fackliga uppdrag för regionen tjänar mer på att göra det än genom att jobba på sin vanliga arbetsplats. Han menar att det gör att de blir rädda om sina timmar och inte vill gå tillbaka till sitt vanliga jobb.

”Man ska inte jobba fackligt för att själv tjäna på det”

Debatt

Tanken på att skriva motionen väcktes efter att han själv varit förtroendevald och förlorat sina timmar och därmed också sin ersättning.
– Då började jag fundera. Jag är inte inne och jobbar fackligt för min egen skull utan för medlemmarnas skull. Det här blir en inlåsningseffekt. Jag har synat mig själv och yrkar på bifall, sa han.

Hans förslag är att ersättningen ska baseras på faktisk förlorad arbetsförtjänst i stället för att motsvara 80 procent av en lokalombudsmans ingångslön som det fungerar i dag.

En majoritet i förbundsstyrelsen har sagt nej till förslaget men förbundsledningen håller med honom.

Bland kongressledamöterna fanns många argument för båda sidor.
– Mig skulle det påverka marginellt, jag är fastighetsskötare. Men jag har kamrater som är städare och för dem skulle det skilja uppåt 4 000 kronor och det är inte rättvist, säger David Sjörén från avdelning Falköping.

Sergio Laguna

Förtroende­vald kom i kläm

Kongress 2018

Anette Lindgren, från avdelning Enköping och på kongressen i rollen som revisor, håller med.
– Vi är alla är förbundets slogan för den här kongressen. Jag började arbeta fackligt för att motverka orättvisor bland våra medlemmar. Och självklart är Fastighets en kamporganisation som kämpar för höjda löner i låglöneyrken. Då borde det vara lika lön för lika arbete, säger hon och undrar:
– Var finns de som står i kö för att tjäna på sitt fackliga uppdrag?

Anette Lindgren, revisor från avdelning Enköping

Av andra talare lyftes argument om att det inte ges någon ersättning för det kvällsjobb och övertiden som de förtroendevalda utför och att de inte valt att ta uppdrag för att tjäna på det utan för att ställa upp för medlemmarnas rättigheter.
– Trots att man inte måste jobba mer än åtta timmar så gör man det, just för att ställa upp för sina medlemmar och för att vara solidarisk, sa Cecilia Samuelsson, ledamot i förbundsstyrelsen.

Madlén Gunnarsson, ombudsman i region Väst.

Madlén Gunnarsson, ombudsman i region Väst, ställde sig på Emil Isenheims sida.
– Jag är för lika lön för lika arbete, och då menar jag där jag faktiskt är anställd. Varför ska jag plötsligt tjäna mer än mina arbetskamrater som valt att vara kvar på jobbet? Och vad tycker medlemmarna om detta?

Efter en lång debatt blev det ändå ett nej till motionen vilket betyder att ersättningen till förtroendevalda fortsätter att motsvara 80 procent av ingångslönen för en lokalombudsman.