Rätten att strejka har varit en stor fråga under det senaste året. Det hela började med en segdragen konflikt i Göteborgs hamn. Det fristående Hamnarbetarförbundet har laglig rätt att strejka eftersom det inte har skrivit under något kollektivavtal, och därmed inte har fredsplikt.

5 snabba fakta om strejkrätten

Arbetsrätt

Det har gjort att regeringen startat en utredning av strejkrätten. Syftet med utredningen är att undersöka om man kan inskränka konflikträtten så att arbetsgivare som har kollektivavtal med något eller flera fackförbund inte drabbas av strejker från andra fack utan avtal.

Erland Olauson, som vanligtvis är opartisk ordförande i förhandlingar i industriavtalet, har arbetat med frågan. Han har nu tagit fram ett förslag som både arbetsgivarparterna och de centrala fackliga organisationerna, däribland LO, är överens om.

Parterna överens om strejkrätten

Det går, enligt tidningen Arbetet, ut på att begränsa så att man inte kan ta till stridsåtgärder i andra syften än att få till ett kollektivavtal. En arbetstagare får alltså inte delta i stridsåtgärder som vidtas av andra skäl.

Så fungerar det redan för fackförbunden som är del av centralorganisationerna som står bakom överenskommelsen. Exempelvis för Fastighets som är medlem i centralorganisationen LO.
Men hittills har andra organisationer också strejkat av andra anledningar.
– Vi ställer alltså samma krav på alla organisationer, säger Erland Olauson till tidningen Arbetet.

Massiv kritik mot utredning om strejkrätten – även från 6F

Arbetsmarknad

Dessutom får det inte komma upp nya krav längs vägen. Stridsåtgärderna kan bara gälla krav som redan har tagits upp i en förhandling.
– Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

Nu ska förslaget, som skulle innebära en ändring i medbestämmandelagen lämnas över till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Om hon och regeringen är nöjda med förslaget skickas det vidare till lagrådet innan det kan tas upp i riksdagen.

Överenskommelsen innehåller följande:

  • Det ska inte längre vara tillåtet att ta till stridsåtgärder utan att ha som mål att enas om ett kollektivavtal.
  • Det ska inte göras någon inskränkning i rätten att ta till fackliga stridsåtgärder när målet är att enas om ett kollektivavtal.
  • Förslaget påverkar inte rätten att ta till sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
  • Det ska bara vara tillåtet att ta till stridsåtgärder för krav som redan har tagits upp i en förhandling.