”Vi är en helt enig klubbstyrelse som absolut inte ställer oss bakom det förslag där LO ihop med arbetsgivarparten vill göra inskränkningar i MBL och därmed i den absolut grundläggande rättigheten att kunna strejka för bättre villkor.”

Så skriver Fastighetsklubben på Studentbostäder i Göteborg i ett öppet brev till Fastighets förbundsstyrelse.
– Med det här försämrar man lagar utan att få något, säger klubbordförande Roger Crossler till Fastighetsfolket och fortsätter:
– Strejkrätten är själva förutsättningen för den svenska modellen. Är vi beredda att ge bort det för att få monopol på kollektivavtal? Att näringslivet har lovat att det inte ska bli någon förändring det tror jag inte på.

Fack och arbets­givare överens om strejkrätten

Arbetsmarknad

Brevet har de skrivit med anledning av förslaget om ändringar i strejkrätten som de fackliga centralorganisationerna kommit överens om med arbetsgivarparterna.

Det går ut på att begränsa så att man inte kan ta till stridsåtgärder i andra syften än att få till ett kollektivavtal. En arbetstagare får alltså inte delta i stridsåtgärder för andra skäl.
Dessutom får det inte komma upp nya krav längs vägen. Stridsåtgärderna kan bara gälla krav som redan har tagits upp i en förhandling.

Men trots att hela LO står bakom förslaget finns facklig kritik mot det. Byggnads ordförande säger till tidningen Arbetet att de tvingades sluta överenskommelsen med arbetsgivarparten för att undvika ett sämre förslag från regeringens egen strejkrättsutredning.

Varför ska Fastighets stödja Social­demokraterna?

Nyheter

Fastighets inställning är att det är bättre att parterna själva får ta fram ett förslag än att invänta att politikernas.

Men Göteborgsklubben är kritisk. De vill ha tydliga svar på vilka garantier förbundsstyrelsen tycker att det finns för att förslaget inte ska innebära en maktförskjutning till arbetsgivarnas fördel. De vill också veta vilka garantier det finns för förslaget inte ska kunna användas för att förbjuda strejker med syfte att hindra avtalsshopping.

Förbundsstyrelsen har inte hunnit diskutera brevet men förbundsordförande Magnus Pettersson påpekar att Fastighets var negativ till att regeringens utredning ens startade.
– Vi förde fram våra synpunkter mot att starta strejkrättsutredningen men sedan är det huvudorganisationerna som har diskuterat vidare, säger han.
Vad tycker du om resultatet?
– Det var väl så långt man kunde komma utan att blanda in politiken. Och det har varit en förhandling med flera parter och då måste båda sidor ge och ta. Men helst hade jag inte sett några ändringar över huvud taget, säger han.

Vilka risker ser du med förslaget som presenterats?
– Risken är, som flera har sagt, att det blir fler gula fackföreningar som är arbetsgivarvänliga.
Han påpekar dock att det än så länge bara är ett förslag och sedan upp till politikerna att välja mellan detta förslag, sin egen strejkrättsutredning eller ett kombinerat förslag.

Förbundsstyrelsen har sitt nästa möte i augusti och kommer inte att behandla brevet från Göteborgsklubben innan det.