Fastighetsfolket har under våren berättat om två kvinnor som är medlemmar i Fastighets och som har beviljats rättshjälp från LO-TCO rättsskydd för att pröva rätten till sjukpenning i domstol. Båda fallen handlar delvis om vad som är normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Hon anses helt arbetsför

Arbetsrätt

Tolkat begreppet för strikt

Enligt Robert Sjunnebo, enhetschef på LO-TCO Rättsskydd, har Försäkringskassan tolkat begreppet för strikt. Han menar att det blir rättsosäkert när arbetsförmågan prövas mot en fiktiv arbetsmarknad, i stället för mot konkreta jobb.

Utifrån detta har rättsskyddet mål i Högsta förvaltningsdomstolen där syftet har varit att få svar på hur begreppet ska tolkas.

I dag meddelades domen gällande en kvinna från Handelsanställdas förbund som nu får rätt till sjukpenning.
– Vi ser det som en framgång, säger Robert Sjunnebo.

Verklighetsförankrad prövning

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska det göras en verklighetsförankrad prövning av den försäkrades arbetsförmåga.
– Det innebär att en prövning ska göras mot en faktisk arbetsmarknad och inte mot en teoretisk som Försäkringskassan hittills har gjort. Dessutom ska de anpassa sig till hur arbetsmarknaden förändras över tid. Det är en ganska stor skillnad, säger Robert Sjunnebo och fortsätter:
– Sedan ska de ta Arbetsförmedlingens bedömningar om arbetsförmåga i beaktande. De skriver till och med att Arbetsförmedlingen ska vara vägledande, det tycker vi är väldigt positivt.

Arbetsförmedlingen kräver ändring i sjukförsäkringen

Arbetsmarknad

”Man ska klara alla krav”

Han trycker också på att Högsta förvaltningsdomstolen har lyft ett uttalande från Socialförsäkringsutskottet. Det handlar om att det är personer som helt klart har en arbetsförmåga som kan utnyttjas på den öppna arbetsmarknaden som inte ska ha rätt till sjukpenning.
– Man ska klara alla de krav som en arbetsgivare normalt ställer. Och Högsta förvaltningsdomstolen lyfter inte fram de här sakerna om det inte har någon betydelse, säger Robert Sjunnebo.

”Ingen anledning att agera annorlunda”

Försäkringskassans rättschef, Eva Nordqvist, säger dock till tidningen Arbetet att de inte ser någon anledning att agera annorlunda i sjukpenningärenden.
– Domarna ligger i linje med den tillämpning av lagen vi redan gör, säger hon och fortsätter:
– Det är väldigt bra att Högsta förvaltningsdomstolen klargör att det inte är vårt uppdrag att peka på konkreta arbeten som de försäkrade skulle kunna klara.

Inte förvånad

Robert Sjunnebo är inte förvånad över Försäkringskassans uttalande.
– De har haft en tradition av att tolka beslut på det här sättet. Vi hoppas att Försäkringskassan kommer att göra en djupare analys och att det kommer en tydlig vägledning som ger ändringar i både beslut och i domstol, säger Robert Sjunnebo.
– Annars blir det i förlängningen regeringens uppgift att komma med kompletterande lagstiftning, säger han.

”Jag önskar Försäkrings­kassan skulle lyssna på läkarna”

Arbetsrätt

Hoppas på en ljusning

De två kvinnor som Fastighetsfolket berättat om under våren, som får hjälp att pröva sin rätt till sjukpenning i domstol, har precis hört om domarna.
Pernilla Kling, fastighetsskötare på Marks bostad, vill gärna hoppas på en ljusning i och med detta.
– Det låter bra i alla fall, sedan får vi se vad det blir i verkligheten. Jag är luttrad nu, men man blir ändå försiktigt positiv, säger hon.

”Nu hoppas jag ännu lite mer”

Även den före detta städaren Monica, hoppas att det här kan leda till någon förändring. Hon har precis varit till läkaren och fått sin sjukskrivning förlängd ytterligare några månader.
– Jag hoppas alltid och nu hoppas jag ännu lite mer, säger hon.

Monica har diagnosen ME-CFS, en kronisk neurologisk sjukdom som bland annat gör henne väldigt trött, ger henne värk i kroppen och stora koncentrationssvårigheter.
– Vem vill anställa en person som inte kan koncentrera sig, som behöver gå iväg och vila eller som inte kan komma in till jobbet alla dagar?, undrar hon.