Solreneriet

Tusentals kronor i utebliven mertidsersättning

Lön och avtal

För ett halvår sedan uppdagades det att flera anställda på städföretaget Solreneriet inte fått sin mertidsersättning utbetald, trots att man jobbat många timmar extra under de senaste åren. Enligt företaget hade ersättningen missats på grund av ett fel i lönesystemet och man skulle betala ut delar av ersättningen retroaktivt.

Felaktig mertidsersättning

I början på augusti fick många av Solreneriets anställda som jobbar med städning av Vikinglines färjor nästa smäll – i form av ett mejl om att de den här gången fått felaktigt utbetald mertidsersättning under några storhelger.
– Nästan alla som jobbar på båten har fått mejlet. Det är 400-500 som jobbar på båten, så det är väldigt många som fått beskedet, säger Mina Hanna, städare och skyddsombud på Solreneriet.

5000 kronor i avdrag

De felaktiga beloppen ska dras av på de anställdas löner, uppdelat över ett antal månader. En av de anställda, som vill vara anonym, har fått mejl om att han kommer få drygt 5 000 kronor i avdrag på lönen.
– De har delat upp det på fyra månader, så jag måste betala ungefär 1 500 kronor i månaden. Men de har tagit beslut utan att fråga. Tänk om jag inte har råd med det? säger han.
Han har jobbat på Solreneriet i över ett decennium och aldrig varit med om något liknande.
– Vi har redan det stressigt på jobbet, nu blir det mer stress om pengar också, säger han.

Solreneriet

Nu får de tillbaka retroaktiv mertidsersättning

Lön och avtal

Pengar jag inte har

En annan av företagets städare, som också vill vara anonym, kommer få löneavdrag på 1 500 kronor.
– Hur ska jag betala tillbaka pengar som jag inte har? säger han.

Peter Frommelin, ombudsman på Fastighets region Ost, menar att företagets krav på löneavdrag är felaktigt och att företaget inte borde ha skickat ut mejlen utan att först ha förhandlat med Fastighets.
– Det vi har hävdat så här långt är att det de håller på med är olovlig kvittning, säger han.
Anställda har haft till den 17 augusti på sig att svara på företagets mejlutskick – där inget svar tolkas som ett medgivande till företagets beslut. Även detta är Peter Frommelin kritisk till.
– Så kan man inte hantera det, säger han.

Peter Frommelin, ombudsman i Fastighets.

Inte jobbat, ändå löneavdrag

Solreneriets städare har uppmanats att kolla upp om man verkligen har jobbat under de storhelger som företaget påstår att man fått för mycket lön för.
– Vi har en medlem som vi vet inte har jobbat, men som fått besked om att han ska få löneavdrag, säger Peter Frommelin.
Ytterligare en anställd som fått besked om att pengar kommer dras av säger att han inte längre kan kontrollera sitt schema för de aktuella månaderna i företagets lönesystem.
– Tidigare har man kunnat kolla schemat, men de har uppdaterat systemet så nu funkar det inte, säger han.

Dragit tillbaka kravet

Efter att ha suttit i en första förhandling med Fastighets ombudsman har Solreneriet dragit tillbaka återbetalningskravet – om än tillfälligt.
– Vi ska fortsätta förhandlingen vid ett senare tillfälle och de ska kolla upp bakgrundsinformation, säger Peter Frommelin.

Vad är det för bakgrundsinformation det rör sig om?
– Hur man varit schemalagd och om man skulle betala ut mertid eller inte. Om man går på ordinarie schema och det uppstår en röd dag, ska man ju antingen ha annan ledig tid eller dubbelt betalt, men det fanns ingen överenskommelse om det, säger Peter Frommelin.

Ska kollas upp

Varför skickade de ut mejlen utan att först ha förhandlat med Fastighets?
– De säger att man hade pratat med de anställda redan i juni och att det på grund av semestern blivit förskjutet. Pratar man direkt med medarbetarna så att det inte förflyter någon tid kan man göra så. Så det ska vi från vår sida kolla upp.

Vad är mertid?

  • Mertid är när den som är deltidsanställd arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet. För den som är heltidsanställd och arbetar blir det övertid.
  • Ersättningen för mertid varierar mellan olika avtal. På Almega serviceentreprenad är den ordinarie timlönen, enligt nu gällande avtal, som lägst 135 kronor. För den som har jobbat i yrket i minst två år tillkommer dessutom branschvanetillägg. Utöver det blir det ett mertidstillägg som just nu är 10,15 kronor extra i timmen på det här avtalet.
  • Det är praxis att inte kräva tillbaka felaktig lön längre än två år tillbaka i tiden.