Från och med 1 januari nästa år kommer en ny lag om entreprenörsansvar att gälla i byggbranschen. Det innebär att en huvudentreprenör blir skyldig att betala lön till de anställda hos en underentreprenör om inte underentreprenören gör det själv.

Fejkanställningar i städbransch – ett allt vanligare bedrägeri

Arbetsmarknad

Nu lovar Socialdemokraterna att utvidga det här ansvaret till fler branscher, och först ut är städbranschen.
– Vi tycker att det är en bransch där vi har problem med långa entreprenadkedjor som leder till risk för utnyttjande och dåliga villkor för dem som jobbar. Det medför också en osund konkurrens som slår ut seriösa aktörer, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).
Hon tänker sig att lagen skulle vara i stort sett lika som på bygg- och anläggningssidan.
– Syftet är att det ska leda till att man själva rensar upp i sina entreprenadkedjor och har koll på sina underleverantörer.

Förslaget kommer bara att gälla lön, och inte andra villkor som semester och arbetstid, men Ylva Johansson är övertygad om att det kommer att göra skillnad på helheten.
– Att skärpa lagstiftningen tror jag leder till att huvudentreprenören kommer att börja kontrollera sina underentreprenörer på ett annat sätt och då får man en positiv effekt i flera avseenden, säger hon.

Vill också stoppa hyvling

Förslaget ingår i ett större program för att få schyssta villkor i service- och tjänstesektorn.

Vallöfte om stopp för hyvling och allmän visstid

Arbetsmarknad

Utöver det här vallöftet handlar det till exempel om att avskaffa anställningsformen allmän visstid, stoppa hyvling och att den faktiska arbetstiden ska gälla i stället för den som står på anställningsavtalet.
– Fokus för nästa mandatperiod måste vara tryggare jobb. Det handlar om individens trygghet, både till lön och goda arbetsvillkor. Vi kommer också att ha rekryteringsbehov under lång tid framåt och vi behöver människor som kan och orkar jobba ända fram till pension. Då är villkoren på jobbet, arbetsmiljön och anställningen viktiga för att människor ska kunna stanna i jobbet.

Det ser ut att bli en svår regeringsbildning, hur ska ni få stöd för förslagen?
– Under den här mandatperioden har jag fått igenom alla mina propositioner. Man får vara ihärdig och driva sina frågor hårt och vara duktig på att förhandla, säger Ylva Johansson.

Fastighets försiktigt positiva

Ewa Edström, ombudsman med ansvar för städavtalen på Fastighets, är positiv till vallöftet men skulle gärna se att det var mer omfattande.
– Jag hade hoppats på ett fullt ansvar gällande fler villkor än lön, säger hon.

Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Hon menar att det inte heller kommer att få lika stor effekt i städbranschen som inom bygg eftersom underentreprenörer inte är lika vanliga på städsidan.

Utländska städare utnyttjas i otrygga anställningar

Arbetsmarknad

Något som Ewa Edström tror skulle göra större skillnad är om det gick att ställa krav på kollektivavtal i lagen om offentlig upphandling, i stället för krav på kollektivavtalsliknande villkor, som gäller i dagsläget.
– Nu är bara lön, arbetstid och semester inräknat, inte sådant som försäkringar och pensionsavsättningar. Vi ser att det fortfarande finns företag som är seriösa och som vill konkurrera om offentliga uppdrag men som inte kan göra det på lika villkor, säger hon.

Tillsammans med de övriga delarna i paketet för att öka tryggheten i servicesektorn bedömer hon dock att det kan bli en bra helhet.
– Ett utvidgat entreprenörsansvar är en del i det här som vi tacksamt tar emot, säger Ewa Edström.

Almega tror förslaget gör liten skillnad

Även Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega är tveksam till att ett entreprenörsansvar kommer att göra någon betydande skillnad i städbranschen.
– Underentreprenörer förekommer i betydligt mindre omfattning inom städ än inom bygg. Ofta är det specialarbeten som fönsterputs som köps in. Eller om ett företag har fått ett stort kontrakt på flera orter och inte har verksamhet överallt, säger han.

Ari Kouvonen, näringspolitisk expert på Almega, menar att de flesta företag i städbranschen är seriösa.

Ari Kouvonen tror att det skulle göra större skillnad att fokusera på upphandlarna.
– De som upphandlar, både privat och offentligt, måste göra bättre kontroller av företagen som de anlitar och exempelvis kommuner är ofta inte så duktiga på att följa upp vad de har köpt. Det skulle behöva förbättras.