Dåligt väder, en oduglig chef, okunniga politiker. När en eller flera kolleger än en gång leder in samtalet på olika typer av problem kan en viss trötthet infinna sig. Du har redan hört alla argument. Och om du försöker nyansera samtalet genom att peka på något positivt får du snabbt mothugg.

Bra att sitta på jobbet – i alla fall för vissa

Så funkar det

Att klaga behöver inte vara fel i sig, betonar Liria Ortiz, psykolog och psykoterapeut. Vi kan alla känna behov av att få ventilera något som känns jobbigt och få stöd av andra.

Men om samma ämnen kommer upp gång på gång, utan några förslag om hur det ska kunna bli bättre, kan det suga energin ur en hel grupp.
– Gnäll är paralyserande, för det stannar bara där. Konstruktiv kritik är något annat, då letar man efter lösningar.

Vill få bekräftelse

Liria Ortiz tror att ett skäl till att människor gnäller är att de vill få bekräftelse. Om man klagar och andra lyssnar så känns det ofta lite bättre i stunden, även om problemet i sig inte har kommit närmare någon lösning.

Det kan också vara ett sätt att skapa gemenskap – om man suckar och stönar över samma saker kan det ge en känsla av att höra ihop.

Från förhandling till ny lön – här är tips från proffsen

Så funkar det

Hur ska man då hantera någon som ständigt klagar?

 1. Undvik att ge uppmärksamhet
  Att konfrontera direkt och säga ”du bara gnäller jämt” fungerar sällan, menar Liria Ortiz. Då finns risk att personen känner sig orättvist anklagad och hamnar i försvarsställning.
  Liria Ortiz tips är i stället att inte ge uppmärksamhet åt klagolåten. Då finns chans att den ebbar ut med tiden.
  – Okej, lyssna en eller två minuter, men kommentera inte, ge inte näring till gnället, säger Liria Ortiz.
 2. Markera med ditt eget beteende
  Tröttheten över andras gnäll kan lätt leda till att man blir tyst och väntar på att de ska klaga färdigt. Men du behöver inte låta gnällspikarna sätta agendan. Ta i stället kommandot och visa med ditt eget agerande hur du vill ha det i din arbetsvardag.
  – Du kan till exempel säga att ”jag är inte så pigg på att prata om chefen igen, kan vi prata om något annat?”. Eller så bara byter du ämne, till exempel genom att fråga vad de andra har gjort i helgen.
 3. Be personen vara konkret
  Om du tycker att det verkar finnas en relevant grund
  bakom kollegans återkommande klagomål kan du prova att ställa några konkreta frågor: ”Vad tycker du behöver göras för att det ska bli bättre?”, ”Kan vi göra något tillsammans i arbetsgruppen för att lösa problemet?”
  Det är inte säkert att kollegan nappar, men då har du i alla fall provat.
 4. Var ett gott föredöme
  Sist men inte minst kan det vara nyttigt att vända blicken mot sig själv. Bidrar du till
  ett trivsamt och konstruktivt arbetsklimat? Det kan vara lätt att fastna i gnäll och ältande utan att märka det, så det är bra att vara lite vaksam.

Gör så här

 • Undvik att göda gnällkulturen. Markera med ditt eget beteende att du hellre pratar om annat.
 • Om du orkar och om du hittar ett bra läge: Fråga på ett vänligt sätt hur den som gnäller mår.
 • Ta upp frågor som det gnälls om på ett allmänt plan, med hela gruppen. ”Jag har märkt att vi inte är nöjda. Kan vi diskutera hur vi kan göra?"