Efter en lång konflikt har Arbetsdomstolen dömt till arbetsgivaren Växjöbostäders fördel. Det innebär att fastighetsskötaren som blev uppsagd av hälsoskäl inte får skadeståndet på 300 000 kronor som Fastighets yrkat på.

Trakasserad kvinna blir fall för AD

Arbetsrätt

Det innebär också att Fastighets får stå för rättegångskostnaderna på närmare 1,1 miljoner kronor.
– Jag är väldigt besviken på domen. Det var överraskande korta domskäl utifrån vad parterna hade argumenterat och utifrån de grunder som förbundet hade fört fram, säger Annett Olofsson, arbetsrättsjurist på LO-TCO rättsskydd.

”Arbetsgivaren orsakade arbetsskadan”

Det hela började med att kvinnan blev sjukskriven år 2005. Därefter var hon tillbaka på jobbet i perioder men sedan 2009 har hon varit helt sjukskriven på grund av arbetsskada.
År 2014 blev hon uppsagd på grund av hälsoskäl. Företaget hävdade att hon inte skulle kunna återgå till sitt tidigare arbete och att det inte heller var troligt att hon skulle klara något annat arbete i bolaget.

Felaktig uppsägning prövas av AD

Nyheter

Fastighets menar å andra sidan att det är arbetsgivaren som har orsakat arbetsskadan, som också är dokumenterad av läkare och godkänd av Försäkringskassan. De menar också att uppsägning på grund av hälsoskäl inte är godtagbart eftersom kvinnan inte är färdigrehabiliterad.
– Från Fastighets sida är vi ju naturligtvis väldigt besvikna över domen, säger ombudsman Ewa Edström och fortsätter:
– Det vi framför allt tycker är anmärkningsvärt är att vår medlem blivit trakasserad av arbetsgivaren och kolleger under lång tid och att arbetsgivaren inte har agerat på det.

Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Ewa Edström menar att detta har lett fram till kvinnans sjukdomsbild.
– Man tittar bara på situationen som var när hon sades upp, inte vad som hade hänt tidigare.

Domen saknar resonemang

Även Annett Olofsson tycker att det är förvånande att domstolen inte för något resonemang kring vad arbetsgivaren gjort för att rehabilitera och arbetsanpassa kvinnan. Det nämns inte heller att arbetsgivaren aldrig gjorde någon omplaceringsutredning eller att Försäkringskassan givit kvinnan tidsbegränsad livränta eftersom de bedömer att hon på sikt ska kunna komma tillbaka i arbete.

Eftersom Arbetsdomstolen är sista instans kan domen inte överklagas. Domstolen kommer dock inte att referera domen, vilket betyder att den inte blir prejudicerande.
– Ur den aspekten ska den inte ha påverkan på kommande ärenden, men det är ju fritt fram för arbetsgivare att hänvisa till domar, säger Annett Olofsson.

Fastighetsskötaren i fråga har tillsvidare tidsbegränsad skadelivränta.