För en månad skickade Fastighets, tillsammans med LO-TCO Rättsskydd, en stämningsansökan till Växjö kommun. Som Fastighetsfolket tidigare skrivit blev vaktmästarna Michael Roos och Niclas Yngvesson av med sina jobb på Arenastaden när Peab tog över driften – och fick nej att få komma tillbaka till kommunen trots ett muntligt löfte som ska ha givits för åtta år sedan.

Bestrider målet i sin helhet

Nu har Växjö kommun svarat på stämningsansökan – och bestrider målet i sin helhet, samt kräver ersättning för rättegångskostnaderna.
Annika Ewerblad, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, är inte förvånad över svaret.
– Parterna brukar ha olika uppfattning om vad som har hänt, säger hon.

Arenastadens vaktmästare

Fastighets stämmer Växjö kommun efter brutet jobblöfte

Arbetsrätt

Muntligt löfte om trygga anställningar

Enligt Michael Roos och Niclas Yngvesson ska ett muntligt löfte om att vaktmästarnas anställningar skulle vara trygga, oavsett vem som skulle ta över skötseln av Arenastaden i framtiden, ha givits på ett möte 2010. Växjö kommun bekräftar i sitt svar till tingsrätten att mötet ägt rum, men kallar det för ett ”formlöst möte där information skulle lämnas”.
– Vi har olika åsikter om vad det var för typ av möte och vad som hände vid det. Det ligger i deras intresse att få det till att mötet varit på det sätt som de framför i sitt svar, säger Annika Ewerblad.

Dokumenterades inte

Mötet dokumenterades inte och det saknas därmed protokoll över vilken information som ska ha lämnats. Enligt kommunen har mötesdeltagarna efteråt inte gett någon samstämmig bild av vad som har sagts, medan det från vaktmästarnas sida ska finnas flera vittnen som styrker att ett muntligt löfte givits.

Arenastadens vaktmästare

Vaktmästarna kräver upprättelse från Växjö kommun

Arbetsrätt

Vid mötet närvarade också en facklig representant. Växjö kommun skriver i sitt svar till stämningsansökan att det är ”anmärkningsvärt” att han inte krävde att löftet om återanställning skulle dokumenteras i ett protokoll eller avtal.
– Nu är han avliden, så vi vet inte huruvida det finns ett skriftligt dokument från mötet, säger Annika Ewerblad.
– Oavsett om de tycker att det är anmärkningsvärt så gäller muntliga avtal om det är så att ett löfte har givits, det påverkar inte det juridiska.

Ifrågasätter vaktmästarnas uppgifterna

Växjö kommun ifrågasätter även vaktmästarnas uppgifter, eftersom de enligt kommunen ska ha varit missnöjda med sina arbetsgivare och ”hellre ville arbeta för Öster”. Östers IP är en del av Arenastaden.

Fastighets driver att vaktmästarna ska få jobb plus ekonomiskt skadestånd för förlorad inkomst från tiden de blev uppsagda fram tills att tingsrätten kommer med ett beslut. Växjö kommun menar att kravet är utformat på ett sätt som inte kan komma under tingsrättens prövning.

Vad menar Växjö kommun med det?
– Det undrar jag med. Jag ska be dom återkomma i den frågan, säger Annika Ewerblad.

Svar till tingsrätten

Efter att förbundsjuristen pratat med vaktmästarna och förbundet ska hon lämna ett svar till tingsrätten. Ewerblad utgår från att tingsrätten kommer sätta ut en muntlig förberedelse, där man går igenom målet och ser om parterna kan komma överens om förlikning.
Om inte går tingsrätten vidare till huvudförhandling. Då kommer Växjö kommuns och vaktmästarnas respektive vittnen att höras.

När den muntliga förberedelsen kan tänkas äga rum vet Annika Ewerblad inte i nuläget.
– Jag hoppas på nu i höst, eller åtminstone innan årsskiftet, säger hon.