Knappt ett år har gått sedan vaktmästarna Michael Roos och Niclas Yngvesson fick sluta på sina jobb. Det är inte bara månaderna av arbetslöshet som känts tunga för de gamla kollegorna, utan alla turer som till slut lett fram till att de tvingades bort från sina anställningar.
– Det har varit både kränkande och deprimerande säger Niclas Yngvesson.

Arenastadens vaktmästare

Glädjebesked byts till oro för vaktmästare i Växjö

Nyheter

Michael och Niclas har nämligen känt att Växjö kommun, deras gamla arbetsgivare sedan decennier tillbaka, vänt vaktmästarna ryggen – och motarbetat dem.
– De första två månaderna efter att vi slutade så snurrade det bara i huvudet. Jag behövde gå ner i varv och bara komma bort från kaoset som hade varit, säger Michael Roos.

Som Fastighetsfolket tidigare skrivit blev Michael Roos och Niclas Yngvesson förra våren uppsagda från sina jobb som vaktmästare vid Arenastaden, där de jobbat sedan 1980 respektive 1994, när Östers Arena förlorade uppdraget till bygg- och anläggningsföretaget Peab.

Skrev på under press

Sex år tidigare hade Östers Arena AB tagit över uppdraget från Växjö kommun, där de två vaktmästarna hade varit anställda sedan decennier tillbaka. När de nu skulle byta arbetsgivare lovade kommunpolitiker att Michael Roos och Niclas Yngvesson skulle kunna komma tillbaka till kommunen om de blev varslade eller uppsagda.
– Efter så många år på kommunen ville vi ha en trygghet och ett löfte. Det var därför som vi skrev under kontraktet, annars hade jag inte kastat bort mina 20 år i kommunen, säger Niclas Yngvesson.
– Man sa att vi var de som satt säkrast på hela anläggningen, tillägger Michael Roos.

Samtidigt vittnar båda vaktmästarna om att, under mötet då man fick löftet om en tryggad anställning, ha blivit pressade att skriva på var sitt kontrakt med knappt någon betänketid alls.
– Från att du fick pappret uppkört under hakan var det inte många timmar. Det var inte ens så att man fick tid på sig att läsa igenom pappret, utan man förväntades skriva på där och då, säger Michael Roos.

Kultur- och fritidsförvaltningen kunde nämligen inte garantera att vaktmästarna fick jobba kvar hos dem om man inte skrev under kontraktet, sades det. Det kunde bli tal om att hamna flera mil bort från kommunen och börja pendla – eller att det i värsta fall inte skulle finnas något jobb alls.
– Då blev man jätteorolig, säger Niclas Yngvesson.
– Jag gick runt och velade länge, men under mötet fick vi garantierna. Då var det ju glasklart, inga problem, fortsätter Michael Roos.

Arenastadens vaktmästare

Hårt jobb för vaktmästarna på Östers arenor i Växjö

Nyheter

2011 bytte en grupp vaktmästare, bland dem Michael och Niclas, arbetsgivare och två år senare tvingades en av dem att sluta på grund av dålig ekonomi. De som blev kvar fick svårt att hinna med alla arbetsuppgifter och till slut blev stressen för mycket för Niclas Yngvesson.
– Jag blev sjukskriven och var borta några månader, säger han.

Under en annan period var det bara han och Michael Roos som skötte anläggningarna. För att hinna med allt jobbade de varje dag från 7 på morgonen till midnatt, samt helger.
– Det var en väldigt jobbig period, säger Michael Roos.

Trodde de satt tryggt

När beskedet då kom förra året att kommunen skulle lägga skötseln av idrottsanläggningarna på anbud blev Niclas och Michael först positiva – eftersom de trodde att de satt tryggt i båten. När de sedan förstod att löftet inte var mycket värt lade de tre vaktmästarna som fortfarande jobbade kvar i Arenastaden in ett eget anbud.
– Vi blev diskvalificerade, för de tyckte inte att vi hade någon erfarenhet i kommunen. Men vi hade ju sammanlagt 104 års erfarenhet tillsammans, säger Michael Roos.

Vaktmästarna Niclas Yngvesson och Michael Roos vet inte om de får fortsätta att sköta Myresjöhus Arena när Peab ska ta över uppdraget.

Arenastadens vaktmästare

Vaktmästare i Växjö kan bli utan jobb

Arbetsrätt

Fastighets har drivit att vaktmästarna ska få övergå i anställningar hos Peab, enligt lagen om anställningsskydd. Kommunen informerade företagen som lämnade in anbud att man skulle beakta att det kan handla om övergång av verksamhet – men från Peabs sida har det aldrig varit aktuellt.
Att återanställa Michael Roos och Niclas Yngvesson har heller inte varit aktuellt för Växjö kommun, eftersom man menar att det inte finns några jobb och att man ska skära ner.
– Men på kultur- och fritidsförvaltningen utökas det hela tiden med folk, säger Michael Roos.

Vaktmästarna menar också att kultur- och fritidsförvaltningen har svårt att hitta folk som kan sköta friluftsbad under sommaren och gympasalar på vintern, och har därför själva kommit med förslag till kommunen på hur de kan sköta uppgifterna.
– Men vi har inte fått något gehör för det, säger Niclas Yngvesson.

Jobbig tid sedan beskedet

Sista september förra året jobbade vaktmästarna sin sista dag på Östers Arena AB. Tiden efter det har präglats av svårmod – samtidigt som de sökt flera jobb i månaden utan resultat.
– Barnen undrar vad man gör hemma och så sprids det vidare att jag är arbetslös. Folk undrar vad jag gjort för att förlora jobbet, säger Niclas Yngvesson.
– Det här är den längsta ledigheten man har haft som varit oplanerad. Ekonomiskt har det också varit en smäll, fortsätter Michael Roos.

Arenastadens vaktmästare

Fastighets stämmer Växjö kommun efter brutet jobblöfte

Arbetsrätt

Efter att det jobbigaste lagt sig samlade de två vaktmästarna sina krafter och påbörjade den process som nu lett till att Michael och Niclas, tillsammans med Fastighets och med hjälp av LO-TCO Rättsskydd, nu stämmer Växjö kommun.
– Det känns som att allt är glasklart, vi har ju alla mejlen och vittnen. Folk har börjat lyssna på oss och det känns väldigt bra efter så lång tid, säger Niclas Yngvesson.

Bland vittnena återfinns Arenstadens dåvarande chef och kommunens dåvarande personalchef, som enligt Michael och Niclas kan bekräfta att ett muntligt löfte gavs på det där mötet våren 2010.
– Det känns framför allt skönt att ha rättsskyddet bakom sig, säger Michael Roos.

Nu finns hopp

Sedan några månader tillbaka har både han och Niclas också hunnit få varsin halvårslång provanställning på en fastighetsförvaltning. När vardagen nu börjat återgå till det normala känns tillvaron bättre – samtidigt som Michael och Niclas kräver att få upprättelse.

Fastighets driver att vaktmästarna ska få jobb plus ekonomiskt skadestånd för förlorad inkomst från tiden de blev uppsagda fram tills att ett beslut kommer.
– Det ska bli skönt när allt är klart och man kan släppa det och koncentrera sig på nuet, säger Niclas Yngvesson.

Om det inte går som ni hoppas då?
– Jag tycker systemet är helt fel i så fall. Vi har vittnen, mejl från politiker och tjänstemän, allt. Klart det skulle bli en besvikelse, säger Niclas Yngvesson.
– Nu vill man bara att rätt ska vara rätt, säger Michael Roos.

Övergång av verksamhet, § 6b i lagen om anställningsskydd

Vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan, övergår också de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången på den nya arbetsgivaren.