Förra veckan togs beslut om att bilda klubb på städföretaget Solreneriet i Stockholm. Mina Hanna, städare och skyddsombud på företaget, valdes till klubbordförande. Ytterligare fyra personer sitter i styrelsen.
– Vi har också tio personer som vill bli aktiva i klubben, säger Mina Hanna.

Solreneriet

Solreneriet kräver tillbaka lön från städare

Lön och avtal

En av frågorna på den nybildade klubbens dagordning är den senaste tidens löneproblem hos Solreneriet. I somras krävde företaget tillbaka lön från anställda som jobbar med att städa på Vikinglines färjor. Enligt arbetsgivaren skulle städarna ha fått för mycket lön utbetald under några storhelger i våras. Några månader innan det uppdagades att flera anställda på städföretaget inte hade fått mertidsersättning utbetald.

Problem med lönesystem

Solreneriets förklaring till löneproblemen är att man haft problem med sitt lönesystem.
– Vi har fått mycket klagomål på lönesystemet och att folk inte förstår lönespecifikationerna, säger Mina Hanna.

I augusti hölls en första förhandling om återbetalningskravet. Solreneriet valde att dra tillbaka det – om än temporärt. Sedan dess har inget nytt hänt i lönefrågan, enligt Fastighets ombudsman Peter Frommelin.
– De har inte bestämt sig åt vilket håll de ska gå. Än så länge kommer de inte att kräva återbetalning eller göra något annat innan vi hittat en överenskommelse om hur det ska hanteras, säger han.

Solreneriet

Tusentals kronor i utebliven mertidsersättning

Lön och avtal

Friskvård är en annan viktig fråga för klubben. Förhoppningen är att kunna förhandla med arbetsgivaren om bidrag för gymkort eller liknande.
– De som jobbar mer än 30 timmar i veckan på företaget har ofta ont i ryggen, vilket har lett till sjukskrivningar. Vi lyfter mycket tunga saker och därför vill vi försöka hitta en lösning, säger Mina Hanna.

Möjlighet att träna på gym

Enligt klubbordförande har Vikinglines egen personal möjlighet att träna på gym som finns på färjorna. Ett alternativ skulle vara om Solreneriet kan hitta en liknande lösning för sina städare i företagets lokaler vid Stadsgårdskajen i Stockholm.
– Det kanske går att bygga något slags gym på kontoret. Det finns mycket plats för maskiner, säger Mina Hanna.

Ytterligare en fråga på dagordningen är arbetskläder. Som det ser ut i dag står Solreneriet för tröjor och byxor, medan städarna får använda sina privata skor. Även här hoppas man på att hitta en lösning med arbetsgivaren.
– Jag sliter ut 3-4 par om året, vilket kostar mig 1 500 kronor, säger Mina Hanna.