På ABK Kristianstadsbyggen fick alla som går på Pacta-avtalet hundra kronor extra.
– Vi brukar kunna få lite mer än avtalet, men snarare 40–50 kronor. I klubben tycker vi att det är bra att alla fick lika, det blir en morot för dem som ligger lågt. Men det finns förstås alltid ett missnöje, det här med löner är känsligt, säger klubbordförande Mikael Tingström.

Tjänstemännen på ABK får en löneökning som motsvarar Fastighetsavtalets men omräknat i procent. Eftersom tjänstemännen ligger högre i lön innebär det att de får mer i påslag i kronor räknat. Detta irriterar klubben.
– Det är ju inte så att vi missunnar tjänstemännen att få löneökningar men på det här sättet fortsätter klyftorna att öka. Vi har tagit upp problemet med arbetsgivarna, men tycker också att det måste drivas hårdare centralt, säger Mikael Tingström.

Jari Visshed, som är förhandlingsansvarig i Fastighets, håller med om att löneskillnaden mellan tjänstemän och arbetare generellt är för stor. Just nu är den 45 procent.
– Vi tycker att det är fel att klyftorna har ökat. I LO:s långsiktiga mål ingår att krympa lönegapet mellan arbetare och tjänstemän. Det är ju inte bara tjänstemännens jobb som utvecklas utan även arbetarnas.

Teknikföretagen sågar 6F-rapport

Lön och avtal

Facken inom 6F har ett projekt där den nuvarande lönebildningen granskas.
– Den första rapporten vi släppte visar på att om lönemärket är för lågt så gynnar det tjänstemännen, säger Jari Visshed.

Treårigt avtal 2017–2019

Avtalet från 2017 med arbetsgivarorganisationen Fastigo ger löneökningar på 1 780 kronor på tre år. 2018 är ökningen 600 kronor, där alla ska få minst 300 kronor.

Avtalet med Pacta-företagen ger 570 kronor under 2018. Alla är garanterade minst halva summan.