På söndag den 7 oktober uppmärksammar fackföreningsrörelsen i hela världen ”World day for decent work”. Under parollen ”change the rules” kräver världsfacket Ituc bland annat ökade rättigheter, minskade löneskillnader och att tvångsarbete avskaffas.

Peru är ett av de länder i världen där arbetstagares rättigheter är starkt begränsade. Enligt Itucs årliga rättighetsindex får landet en 4:a på en femgradig skala, där 1 är bäst och 5 är sämst. En 4:a betyder att det sker systematiska kränkningar.

Sitoburs ordförande Raul Oviedo Camacho och Fastighets ombudsman Torbjörn Jonsson.

Det var vid en manifestation i Lima som fackföreningen Sitoburs ordförande Raul Oviedo Camacho greps av polisen. Sitobur är en fackförening för städare på kommunala objekt och facket har protesterat mot kränkningar av mänskliga rättigheter och mot korruption i staden.

Raul Oviedo Camacho släpptes senare samma dag, men det här är ett tecken på den svåra situationen för fackliga aktiva. Det anser Sergio Laguna, som är ordförande för ISS-klubben i Malmö och följer utvecklingen i Lima.

Polisen grep fackbas

På jobbet

–Polisen angriper manifestationer hela tiden. Vi kan se på filmklipp som Sitobur lägger upp i sociala medier hur polisen slår med batonger mot demonstranterna, även om det är gamla kvinnor. Det har blivit mer och mer aggressivt, säger Sergio Laguna.

Sergio Laguna.

Fastighets driver ett fackligt utvecklingsprojekt i Peru tillsammans med den internationella fackorganisationen UNI. Projektet inleddes år 2015 och syftet är att stärka den fackliga organiseringen inom städsektorn men också i väktarbranschen – eftersom den ingår i samma gren inom UNI.

Sedan projektet inleddes har ett tiotal fackföreningar bildats på olika företag.

– Vi kan se att det har bildats fler fackföreningar sedan projektet inleddes, och de flesta har ökat i medlemsantal, säger ombudsman Torbjörn Jonsson som ansvarar för internationella frågor i Fastighets.

– Men det roligaste är att projektet gett ringar på vattnet. Till en början var det UNI som konkret hjälpte till vid bildandet av nya fack, men nu har fackföreningen vid Prosegur varit aktiva och stöttat kolleger på andra företag att bilda egna fackföreningar. Det gör att det finns hopp om att den fackliga organiseringen kan öka även efter vårt projekt, fortsätter han.

Även om fackföreningarna blir fler, så är det på större arbetsplatser. En stor del av arbetet i Peru utförs i den informella sektorn, som inte är reglerad och där villkoren är sämre. Det är också svårt att agera som fackliga företrädare i landet. Torbjörn Jonsson berättar om det nystartade facket på det multinationella städföretaget Eulen.

–På ett halvår sparkades fem av dem som varit mest drivande i att bilda fackföreningen. Det här är inte ovanligt, men arbetsgivarna skulle förstås aldrig erkänna att det har med det fackliga engagemanget att göra.

Ysabel Nilsson Saavedra.

Ysabel Nilsson Saavedra var med på ett besök i Lima år 2016 och tycker att den fackliga kampen har utvecklats.

 

–Facket syns och hörs mycket mer nu, de får uppmärksamhet i media och det är bra. Men det är många arresteringar. Förutom Raul i veckan så var det två tjejer som polisen tog och låste in efter en manifestation för några veckor sedan. De får kämpa mycket, säger Ysabel Nilsson Saavedra.

Ysabel Saveedra Nilsson deltog i fackprojektet i Peru 2016.

Du är själv uppvuxen i Peru och har familj kvar där. Vad har du för bild av läget i landet utöver den fackliga kampen?

–Det är många som tappat förtroende för politikerna, korruptionen är väldigt utbredd. Och det är stora ekonomiska skillnader i samhället, det finns mycket fattigdom.

Ysabel Nilsson Saavedras  pappa var fackombud för städare på ett privat sjukhus när hon var ung. Trycket på de fackliga var hårt även då och hon minns att han var tvungen att gå under jorden i perioder.

–När jag berättade för mina föräldrar att jag engagerade mig fackligt här i Sverige blev de oroliga. Jag fick förklara för dem att det är stor skillnad, i Peru riskerar man sitt liv, men här kan man vara öppen.

Korruption bromskloss i kamp för peruanska fackförbund

Nyheter

Projektet ger möjligheter för fackliga företrädare från Sverige att bidra med råd och exempel på hur fackligt arbete bedrivs här i landet. Men erfarenheterna från Peru är värdefulla också i den andra riktningen.

– Man blir otroligt tacksam över dem som gått före och medveten om att det gäller att inte halka tillbaka i utvecklingen. Jag tar med mig att det är viktigt att få folk att förstå var våra rättigheter kommer ifrån, säger Jenny Parmstrand.

Hon är regionalt skyddsombud och deltog i Fastighetsprojektet i Lima förra året.

–De har en kämpaglöd trots att de har en enorm uppförsbacke. Och jag önskar dem all lycka. Det är viktigt att inte ge upp, och vi måste hjälpas åt internationellt. Det är samma kamp här som där, säger Jenny Parmstrand.

 

Informella sektorn är stor i Peru – och i hela världen

40 procent av alla arbetstagare i världen har informella jobb – utan rättigheter, utan minimilöner och utan socialt skydd.

I Peru jobbar 70 procent inom den informella sektorn.

Facklig organisering är tillåten i Peru, men för att bilda ett fack krävs att det finns 20 medlemmar på företaget.

Världsfacket Ituc företräder 207 miljoner medlemmar i 163 länder. Ituc mäter varje år hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 142 länder. Granskningen sker utifrån FN-organet ILO:s konventioner.

Enligt rapporten Global Rights Index har antalet länder där arbetstagare utsätts för våld och dödshot ökat från 59 till 65 under 2018. 87 procent av länderna har kränkt rätten att strejka.

Här kan du läsa om 2018 års rapport