– Det har varit många känslor de senaste veckorna. Omtumlande, spännande och skrämmande, säger Leila Ali Elmi.

Hon började engagera sig politiskt för fem år sedan. I september lyckades hon ta sig in i Sveriges riksdag genom en helt egen personvalskampanj och blev över en natt känd för stora delar av svenska folket.

Riksdagen som arbetsplats

Nu har Leila Ali Elmi börjat komma till rätta i det som kommer vara hennes arbetsplats de kommande fyra åren.
– Man kan ju tycka att det är svårt att börja på ett nytt jobb, eller bara byta avdelning på en arbetsplats – och så kommer man hit. Men jag ser fram emot att lära mig mycket, säger hon.

Kvinnor i arbetar­yrken har sämst arbets­miljö

Arbetsmiljö

Några veckor efter riksdagens öppnande stod det klart att miljöpartisten också tagit plats som ledamot i arbetsmarknadsutskottet. Som namnet antyder jobbar utskottet med frågor som bland annat berör arbetsrätt och arbetsmiljö, samt med insatser för att grupper som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få jobb.
– Det ytterst viktiga för mig är att vi får en jämlik och jämställd arbetsmarknad, säger Leila Ali Elmi.

Kvinnor med utländsk bakgrund

I jämförelse med andra länder tycker hon att Sverige kommit långt i det arbetet, men framhåller att det finns mycket kvar att göra. En av de grupper som hon särskilt vill lyfta fram är kvinnor med utländsk bakgrund. Enligt henne är det denna grupp i samhället som står längst bort från arbetsmarknaden i dag.

Miljöpartiets ledamot Leila Ali Elmi på plats i riksdagen under uppropet och talmansvalet i slutet av september.

Miljöpartisten tycker att kunskaper som inte finns på papper ska kunna valideras på andra sätt. Man ska inte behöva ha en gymnasieutbildning för att kunna arbeta som exempelvis lokalvårdare, resonerar hon.
– En kvinna som har skött ett hushåll i tjugo års tid är redan erfaren, säger Leila Ali Elmi.

Jobbade som lokalvårdare

Hon jobbade själv som lokalvårdare en sommar och upplevde intervjun för jobbet som svår. Leila Ali Elmi fick bland annat frågan om hon kunde skillnaden på olika slags moppar som städföretaget använde.

Alexandra Pascalidou: Ivar Arpi orkade inte göra sitt jobb

Krönika

– Jag hade precis gått ut gymnasiet, jag visste inte vad det var. Du kan ju tänka dig hur en person som inte behärskar språket skulle ha upplevt det, säger hon.

Leila Ali Elmi vill även se fler arbeten anpassade till ungdomar, framför allt i utanförskapsområden, en annan grupp vars frågor 30-åringen brinner för.

Att locka unga till arbete handlar inte bara om att ge dem ett sammanhang och en chans i samhället, utan även om att förebygga att man hamnar i kriminalitet. Leila Ali Elmis bild av situationen i utanförskapsområdena är att många ungdomar känner att de inte har makt att påverka och göra egna livsval.
– Det är farligt för ens självkänsla och för tryggheten. När man känner sig tryckt mot väggen väljer man kanske de dåliga alternativen, säger hon.

Tror på enkla jobb

Vägen bort från utanförskapet tror riksdagsledamoten går via exempelvis enkla jobb. Hon ser det i alla fall som en bra början för att hindra unga från att hamna i kriminalitet om man är i desperat behov av inkomst.
– Det viktiga är att få dem i arbete, säger Leila Ali Elmi.

Karl-Petter: Det är korkat att föreslå enkla jobb

Kongress 2018

Hon tror även på flexibilitet på arbetsmarknaden och att den bör spegla hur samhället har förändrats de senaste decennierna och blivit mer individanpassat. Med flera olika alternativ på arbetsmarknaden tror hon att arbetstagare kan få mer makt över sin tid.
– Det finns många som inte vill jobba deltid men som är fast i det, och det finns många som inte vill jobba heltid men som är fast i sådana tjänster, säger hon.

Flexibel arbetsmarknad

Men en flexibel arbetsmarknad ska för den sakens skull inte gå ut över arbetstagares villkor. Situationen för människor med otrygga anställningar måste också förbättras, så att arbetstagare kan känna större trygghet och planera sina liv, menar riksdagsledamoten.
– I längden bidrar även det till att människor mår bra, säger Leila Ali Elmi.

Leila Ali-Elmi

Ålder: 30 år.

Bor i: Angered i Göteborg.

Yrke: Tolk. Har tidigare jobbat som tidningsutdelare, lokalvårdare och vårdbiträde, samt som handläggare på ett matchningsföretag för nyanlända.

Aktuell: Som riksdagsledamot för Miljöpartiet.

Varför Miljöpartiet: "Det är det enda partiet som pratar om solidariteten med världens alla människor och med alla levande ting på jorden. Om att värna jorden och inte sätta oss över den."