Varje måndagskväll sitter Sten-Erik Johansson i ett litet kontorsrum i Solna, där Fackligt center för papperslösa huserar. Där tar han emot personer som söker hjälp efter att ha utnyttjats av arbetsgivare.
Årligen hittar runt 50 papperslösa personer till centret, ungefär en i veckan. Men under hösten har en förändring skett – nu kan det gå veckor utan att en enda person svänger förbi kontoret.
– Vi har färre besök på vår jour, det är väldigt tydligt, säger Bengt Sandberg, ordförande i Fackligt center för papperslösa.
– Tumskruvarna har dragits åt. Alla är mycket räddare i dag, säger Sten-Erik Johansson.

Leila Ali Elmi: Enkla jobb motverkar utanförskap

Intervjun

Många organisationer står bakom föreningen

Fackligt center för papperslösa startade för tio år sedan som ett resultat av ett projekt som Fastighets höll i och som leddes av Sten-Erik Johansson. Bland annat visade projektet att var tionde städare var papperslös, ett uppvaknade som fick LO och TCO att bilda den ideella föreningen tillsammans med fackföreningar inom LO, TCO och Saco.

I dag består Fackligt center för papperslösa av 34 organisationer, med LO-TCO som huvudorganisation, samt Akademikerförbundet.
– Alla tre fackliga grenar är med. Det är lite unikt och fungerar väldigt bra, säger Bengt Sandberg.

Värnar alla människors lika värde och rättigheter

Han beskriver Fackligt center för papperslösa som fackföreningsrörelsens samlade forum för frågor som rör papperslösa, nyanlända och EU-migranter. Huvuduppdraget är att värna alla människors lika värde och rättigheter, bland annat genom att försöka skydda de från att bli utnyttjade på svenska arbetsplatser.

Förutom det måndagsöppna jourkontoret i Solna står verksamheten även för en telefonlinje som är öppen varje dag, dit papperslösa, nyanlända och EU-migranter kan vända sig för att få hjälp och stöd.
– Livssituationen för papperslösa är oftast vidrig. Man utnyttjas och exploateras, med usla arbetsvillkor och usla löner – eller ingen lön alls, säger Bengt Sandberg.

Då får chefen dra din skuld från lönen

Arbetsrätt

Handlar oftast om usla löner

Föreningen registrerar och dokumenterar ärenden som sedan skickas vidare till rätt fackförbund, som tar tvisten med arbetsgivaren.
– 90 procent av alla ärenden som vi skickar vidare handlar just om att man inte fått någon lön, säger Sten-Erik Johansson.

Förutom utebliven eller usel lön är arbetsplatsorsakade skador också vanliga ärenden. Fastighets driver just nu ett sådant där en papperslös kvinna vid en flyttstädning råkade ramlade ut genom ett villafönster när hon skulle putsa det. Kvinnan bröt ryggen och arbetsledaren ringde ambulans – men nekade sedan att hon hade något med kvinnan att göra, utan bara hade passerat villan och hört hennes rop på hjälp.

Arbetsledaren lovade att hjälpa till med alla kostnader, men höll inte löftet.
– Men i nuläget har vi varken fått tag på chefen eller den papperslösa kvinnan, säger Bengt Sandberg.

Skyddsombud: Det är den viktigaste frågan

Arbetsmiljö

Tuffare samhällsklimat

Under de tio år som Fackligt center för papperslösa funnits har papperslösa fått rätt till sjukvård och i dag får deras barn gå i skola. Samtidigt menar både Bengt Sandberg och Sten-Erik Johansson att samhällsklimatet blivit tuffare för de som utnyttjas.
– Det här är en grupp som är otroligt utsatt, man är ständigt rädd för att bli tagen av polis och hemskickad, säger Bengt Sandberg.

Den rödgröna regeringens migrationspolitik beskrivs som inhuman och restriktiv – samt hårdare än den tidigare alliansregeringens, som Sandberg menar att föreningens styrelse är ”oerhört besviken” på.
– Förslagen om att utöka polisens rätt att göra oannonserade kontroller på arbetsplatser tycker vi är förödande. Det kan aldrig bli så att facket blir angivare, säger han.
– Ygeman pratade vi med flera gånger under första halvan av mandatperioden. Vi uppfattade inte att det skulle gå så här – och så rasande snabbt, säger Sten-Erik Johansson.

”Kommer bli tuffare för papperslösa”

Genom åren har tusentals sökt sig till Fackligt center för papperslösa för att få hjälp. Även fast besöken blivit glesare under hösten tror Bengt Sandberg att föreningen kommer fortsätta spela en viktig roll de kommande åren.
– Jag tror det kommer bli tuffare för papperslösa. Och då kommer vi förmodligen bli viktigare än vi någonsin varit, säger han.

Svårt beräkna antalet papperslösa

Migrationsinfo.se, en webbplats som presenterar forskning och statistik om integration och migration i Sverige, uppger att mellan 10 000 och 35 000 papperslösa personer uppehåller sig i Sverige. Detta enligt ungefärliga beräkningar från 2010.

Av dessa är uppskattningsvis 2 000-3 000 barn. Inom EU beräknar man att det finns cirka 2,6 till 6 miljoner papperslösa.

Papperslösa finns inte registrerade någonstans i landet som de uppehåller sig och håller sig oftast på avstånd från myndigheter av rädsla för att bli utvisade. Därför är det svårt att få exakta siffror på antalet, både i Sverige och i resten av EU.

Fackligt center för papperslösa uppger till exempel på sin hemsida att antalet papperslösa i Sverige snarare ligger på mellan 30 000 och 50 000 personer.