Fastighetsfolket har tidigare skrivit om vaktmästarna Michael Roos och Niclas Yngvesson, som trots ett muntligt löfte från Växjö kommun inte fick komma tillbaka till sin tidigare arbetsgivare. Detta efter att Peab tagit över driften av Arenastaden.

I augusti skickade Fastighets, tillsammans med LO-TCO Rättsskydd, en stämningsansökan som Växjö kommun avvisade i sin helhet. Kommunen krävde även ersättning för rättegångskostnaderna.

Arenastadens vaktmästare

Växjö kommun: Vi har inte lovat dem jobb

Arbetsrätt

Eventuell förlikning

Men Växjö tingsrätt har valt att gå vidare med stämningen mot kommunen till nästa steg: muntlig förberedelse. Vid en sådan går man igenom målet och ser om parterna kan komma överens om förlikning.

Om inte går tingsrätten vidare till huvudförhandling och då kommer Växjö kommuns och vaktmästarnas respektive vittnen att höras.
– Mer än så kan jag inte kommentera i nuläget, säger Annika Ewerblad, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Arenastadens vaktmästare

Vaktmästarna kräver upprättelse från Växjö kommun

Arbetsrätt

Ifrågasätter kommunen

På ett möte år 2010, där det muntliga löftet om återanställning ska ha givits, företräddes Michael Roos och Niclas Yngvesson av ett fackligt ombud. Av den anledningen ifrågasätter LO-TCO Rättsskydd kommunens beskrivning av det som bara ett ”formlöst möte där information skulle lämnas”.

Kommunen ansåg det också vara ”anmärkningsvärt” att det fackliga ombudet inte krävde att löftet om återanställning skulle dokumenteras i ett protokoll eller avtal. LO-TCO Rättsskydd menar att det saknar betydelse, eftersom muntliga avtal gäller i samma utsträckning som skriftliga sådana.

Den muntliga förberedelsen planeras att hållas i nästa vecka.