Det var när Mirdian Shukori skulle städa grillventiler i ett restaurangkök på en färja som städsprejen spred sig till ögonen.

Baksug i ventilationen

– Det var något med ventilationen som gjorde att sprejen slog tillbaka mot ansiktet och in i ögonen. Det var som att det brann i mina ögon, berättar Mirdian Shukori, som är anställd på Solreneriet.

Smärtan försvann inte och på kvällen efter arbetspasset tog han en taxi till akuten. Han fick återvända till sjukvården flera gånger.

– Men det var svårt att få arbetsgivaren att anmäla arbetsolyckan och jag fick ingen ersättning för att jag behövde åka taxi till sjukhus flera gånger, säger han.

Han säger att han efter olyckan fått fortsatta problem med ögonen. De kliar och han behöver numer använda glasögon när han till exempel ska läsa.

Flera drabbade

Mirdian Shukori är inte den enda färjestädaren som råkat illa ut på grund av städkemikalien.

– Tre andra kolleger råkade ut för samma sak med att få sprej på sig. Solreneriet gjorde först ingenting, de sa att det var kundföretaget som köpt in städmedlet. Men nu har de tagit bort sprejen.

Mina Hanna, klubbordförande på städföretaget Solreneriet i Stockholm.

Mina Hanna är ordförande för Fastighetsklubben på Solreneriet. Han bekräftar Mirdian Shukoris berättelse – och att minst tre andra kolleger var med om liknande tillbud.

När olyckan är framme och du skadas på jobbet

Så funkar det

– Det var till exempel en person som fick medlet på armen och huden blev helt röd och irriterad, säger Mina Hanna.

Nya rutiner införs

Han säger att arbetsolyckorna nu har blivit anmälda. Fack och arbetsgivare har också gjort en genomgång av risker och rutiner i städningen för att säkra att inte liknande tillbud kan ske.

– Vi har gjort en riskanalys och tagit fram en handlingsplan. Det har blivit sagt att arbetsledarna måste ta ansvar för att restaurangen bara städas med vatten och möjligen diskmedel, inte med den starka rengöringssprej vi hade innan, säger Mina Hanna.

Färre anmälde arbetssjukdomar

Arbetsmiljö

Frätande innehåll

Den aktuella sprejen kan orsaka allvarliga frätskador på hud och ögon och vara frätande på luftvägarna. Den ska enligt produktinformationen användas med skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd. Vid till exempel ögonkontakt ska läkare eller Giftinformationscentralen kontaktas genast.

Arbetsledaren Vesna Bacic säger till Fastighetsfolket att det funnits muntliga rutiner sedan tidigare men att städarna inte följt dessa. Det var enligt henne aldrig meningen att de skulle använda städkemikalien till rengöring av grillen.

– Nu har vi skolat in städarna och har strikta regler, och det har inte skett några avvikelser sedan dess, säger Vesna Bacic.

Anmäla arbetsolycka

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla om någon i arbetet har råkat ut för en allvarlig olycka eller dödsolycka. Arbetsgivaren ska också anmäla om det inträffat ett allvarligare tillbud, det vill säga en händelse som skulle ha kunnat leda till en svår personskada.

Läs mer om Arbetsmiljölagen och andra föreskrifter på Arbetsmiljöverkets sajt av.se

Om du drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från Afa försäkring, utöver det du får från Försäkringskassan. Detta gäller alla som arbetar på företag som har kollektivavtal.

Läs mer om detta och hur du anmäler på http://www.lo.se/start/facket_forsakrar