Det var i mitten av november som beskedet kom att Allianceplus AB hade betalningssvårigheter. Följden blev att bolaget ansökte om rekonstruktion och skulderna frystes för en period. Samtidigt började den statliga lönegarantin att gälla och räddade decemberlönen till de anställda.

Banken stoppade krediter

Därmed stoppades alla bankkrediter vilket innebar att företaget inte hade tillräckligt med likvida medel för att betala ut löner för november.

Följden blev att Allianceplus ansökte om rekonstruktion och skulderna frystes för en period. Samtidigt började den statliga lönegarantin att gälla och räddade decemberlönen till de anställda.

Allianceplus nära konkurs – kan inte betala ut löner

Arbetsmarknad

Allianceplus har nu arbetat med en omorganisation för att få bukt med den dåliga lönsamheten. Bolaget har också sett över kostnaderna i leverantörsdelen.

Nu blir det färre chefer

–I omorganisationen gör vi förändringar både på tjänstemannasidan och kollektivsidan. Angående tjänstemannasidan tar vi bort chefsled, så att det blir en plattare organisation med bara två chefsled, säger vd Dalia Ramzi.

Dalia Ramzi, vd Allianceplus.

Chefsorganisationen är klar och bolaget informerade om den i går, torsdag.

–Vi hade som mål att alla skulle få den informationen innan jul, så att alla får veta vem som blir deras chef. Det informerade vi alla om i går, fortsätter hon.

Olönsamma kontrakt avslutas

Parallellt med detta ser bolaget över den geografiska indelningen i regioner. Kontrakten på vissa orter kommer att avslutas. Den strukturen är ännu inte helt klar.

–Där blir kollektivmedarbetarna mer berörda. De förhandlingarna kommer att återupptas i början av januari, säger Dalia Ramzi.

Ni gjorde en riskbedömning tillsammans med fackliga företrädare, vad har ni dragit för slutsatser av den?

–Det var en väldigt bra träff med en bra dialog. Alla är eniga om att det var nödvändigt att gå igenom den här omställningen, och att vi ska arbeta med hur vi kommunicerar för att skapa så stor trygghet och stabilitet som möjligt.Servicemedarbetarna är väldigt viktiga för verksamheten, så det är viktigt att de är så trygga de bara kan vara.

Fråga på telefonmöte

Ett led i kommunikationen är att ha Skype-möten varje torsdag. Dit kan alla anställda ringa in och ställa frågor direkt till vd:n. Dalia Ramzi har också varit ute och mött anställda.

Den här hjälpen kan du få när du blir uppsagd

Så funkar det

Så många blir kvar

I dag har bolaget cirka 1100 anställda.

–Vi räknar med att vara mellan 950 och 1000 när det är klart.

Allianceplus Sverige har under de senaste tre åren halverat sin omsättning, från 800 miljoner kronor till omkring 400 miljoner kronor.

Enligt företaget beror minskningen bland annat på att man tappat kontrakt, haft för höga lokalkostnader och för långt avstånd till kunderna.

Längre från konkurs

Dalia Ramzi betonar att rekonstruktören är nöjd med det arbete som bolaget hittills levererat. Allianceplus ska ta tillbaka ansvaret att betala löner från och med januarilönen och det kommer bolaget att klara, säger hon.

Står ni längre från en konkurs i dag än när rekonstruktionen inleddes?

–Det gör vi, absolut, och det har hela tiden varit vårt mål.

Statlig lönegaranti

  • Den statliga lönegarantin gör att anställda i företag i rekonstruktion får sin lön utbetald som vanligt. I stället för arbetsgivaren är det Länsstyrelsen som betalar ut det som arbetsgivaren är skyldig.
  • Lönegaranti utgår för den lön som har tjänats in under tre månader före beslutet om rekonstruktion, men som inte har betalats ut av bolaget. Förutom att garantin täcker obetald lön tre månader bakåt i tiden täcker den också lönen en månad efter beslutet om rekonstruktion, det vill säga decemberlönen i det här fallet. Därefter förväntas Allianceplus kunna betala ut löner som vanligt.
  • Den som har lönekrav sedan tidigare ska anmäla det omgående.
  • Om det uppstår arbetsbrist och uppsägningar täcks även lönen under uppsägningstiden av lönegarantin.