Sedan årsskiftet gäller nya villkor för avtalsförsäkringen med arbetsgivarföreningen KFO. Numera kan en arbetstagare som sagts upp på grund av hälsoskäl få möjlighet till avgångsbidrag och en omställningsförsäkring, för att kunna slussas vidare till nästa jobb.
– Man kan alltså få en slant som man inte fick förut och det är viktigt, säger ombudsman Torbjörn Jonsson.

Den här hjälpen kan du få när du blir uppsagd

Så funkar det

Olika avtal har blivit ett

Tidigare hade KFO olika avtal med olika förbund. Arbetsgivarföreningen begärde förhandling med alla förbund, bland annat Fastighets, för att kunna hitta ett avtal för alla – och därmed få ner sina administrativa kostnader.
– Deras lockbete var att vi skulle kunna få igenom några förbättringar, säger Torbjörn Jonsson.

Torbjörn Jonsson, ombudsman på Fastighets

Lättare få arbetsskada godkänd

En annan förbättring som Fastighets lyckats få igenom är att vållandeprövningen på arbetsskadeförsäkringen tagits bort. Tidigare har den som drabbats av en olycka i arbetet kunnat få ersättning, medan den som drabbats av förslitningsskador först måste göra en vållandeutredning för att eventuellt kunna få några pengar.
– Det finns ingen arbetsgivare som vill ställa upp på det och förklara sig själv som vållande, säger Torbjörn Jonsson.

Goda råd försäkringspengar

Här är försäkrings­pengarna du inte ska missa

Så funkar det

Generellt sett råkar män oftare ut för olyckor, medan kvinnor oftare råkar ut för förslitningsskador i arbetet. Därför har arbetsskadeförsäkringen på privata sidan fram tills nu varit ”rent könsdiskriminerande”, menar Torbjörn Jonsson.
– Nu kan någon som fått en förslitningsskada lättare få den godkänd som en arbetsskada och få ersättning från arbetsskadeförsäkringen, säger han.

Närmare 900 påverkas

Det nya KFO-avtalet gäller för de medlemmar i Fastighets som är anställda hos Folkets hus och parker och på Riksbyggen, knappt 900 stycken medlemmar enligt 2017 års siffror.
Informationen om förändringarna i avtalsförsäkringen har nyligen kommit ut och därför inte hunnit förankras bland klubbordföranden än.
– Vi kommer få en dragning om det hela i februari, säger Jimmy Winge, klubbordförande på Riksbyggen i Västervik.

Rolf Ekström, arbetsplatsombud på Folkets hus och parker i Landskrona, kände inte till att det skulle ske några förändringar av KFO-avtalet.
– Men det låter ju som en bättre försäkring, säger han.