I onsdags meddelade Allianceplus att de stänger ned verksamheten helt på 24 orter runt om i landet.

Här är orterna som drabbas när Allianceplus drar ned

Arbetsmarknad

Enligt företagets vd är ett 70-tal servicemedarbetare berörda av neddragningen.

Viktigt att anmäla sig som arbetslös

De som sägs upp har olika uppsägningstid beroende på hur länge de arbetat. Eftersom Allianceplus är satt i rekonstruktion gäller speciella regler för lön under uppsägningstiden.

– När man blir uppsagd i en rekonstruktion betalas uppsägningslönen, semesterersättning och pension av lönegarantin från den dagen man blir arbetsbefriad. Det är viktigt att medlemmen anmäler sig till arbetsförmedlingen direkt för att kunna få ut någon garanti, förklarar Fastighets ombudsman Ewa Edström.

Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Den statliga lönegarantin är högst fyra prisbasbelopp vilket motsvarar 182 000 kronor.

– Våra medlemmar har redan fått ut två månadslöner för november och december i början av rekonstruktionen och det beloppet kommer att dras från de 182 000 kronorna, säger Ewa Edström.

Semesterdagar räknas in

Lönegarantin täcker också semester.

– Om man har lång uppsägningstid och mycket sparad semester finns risken att garantipengarna inte räcker till. Om lönegarantipengarna tar slut och man fortfarande har uppsägningsmånader kvar så får man ingen ersättning för de månaderna.

A-kassa kan täcka upp

A-kassan kan däremot träda in om den innestående lönen blir större än maxbeloppet för lönegarantin. Då kan den som är medlem i a-kassan få arbetslöshetsersättning från den tidpunkt då de inte längre får uppsägningslön från lönegarantin. Men det är ekonomiskt fördelaktigt att få så mycket som möjligt via lönegarantin.

–Vårt råd är därför att ta ut så mycket av sin semester som möjligt om man kan innan man blir arbetsbefriad, säger Ewa Edström.

Stort antal tvister

Björn Lindberg är ombudsman i Fastighets region syd, där många av de nedläggningsdrabbade orterna finns. Han blev inte förvånad över rekonstruktionen av bolaget.

–Det har varit rörigt i bolaget i flera år och det var ju många som fick sluta redan för ett och ett halvt år sedan. Vi har haft många medlemsärenden, säkert 100 stycken, om felaktiga löner och annat. Så vi var beredda på detta, säger Björn Lindberg.

Han tycker att rådet att ta ut semester för den som kan är bra.

– Det är smart. Och för de anställdas skull hoppas man ju att vd:n har rätt om att det ska bli stabilare. Jag önskar att det får ett slut med den röra som varit, säger Björn Lindberg.

Efter drygt sju år tvingas 27-åriga Veronica Steiner sluta. Hon ser uppsägningen som en möjlighet att prova något nytt.

Hon är en av över hundra som sägs upp

Nyheter

Imad Chamiye jobbar på Allianceplus i Uppsala. Där försvinner kontoret, men servicemedarbetarna arbetar kvar.

”Vi är inte problemet”

–Vi har inte drabbats nu, men det är ju för att de sagt upp folk redan tidigare. Vi är bara några få kvar här, fyra stycken, säger han.

Vad tror du om företagets framtid, blir det bättre med den omorganisation som görs?

– Om det stämmer som de säger, och att de minskar på cheferna, så kan det bli bra. Cheferna kostar så mycket och det måste finnas bättre säljare. Vi medarbetare är inte problemet, säger Imad Chamiye.

Lönegaranti och a-kassa vid rekonstruktion

Om lönegarantin inte räcker till för alla de ersättningar en uppsagd har rätt till görs en prioritering.

Intjänad och sparad semester är alltid en prioriterad fordran vilket innebär att den betalas ut först och främst.

Lönegarantin täcker aktuellt intjänandeår 1 april 2018- 31 mars 2019 och eventuellt sparade dagar för semesteråret 1 april 2017-31 mars 2018. Den gäller också dagar du har laglig rätt att spara för 2016 vilket är max fem dagar.

Resterande pengar blir en fordran på bolaget som hanteras i ackordsförhandlingarna bland övriga fordringar. Beroende på hur stort ackordet sätts så får man åtminstone en liten del av pengarna. Ofta rör det sig om 25-35 procent.

Under den tid en person har rätt till uppsägningstid kan den i normalfallet inte få arbetslöshetsersättning. Men det är andra regler vid rekonstruktion om den innestående lönen blir större än maxbeloppet för lönegarantin. Arbetslöshetsersättning kan då utbetalas från den tidpunkt då man inte längre får uppsägningslön från lönegarantin.

När ska anmälan till Arbetsförmedlingen göras?
Om garantipengarna räcker hela vägen anmäler man sig när uppsägningstiden löpt ut. Då är man formellt arbetslös.

Om pengarna tar slut innan det anmäler man sig så fort de tagit slut – även om det är uppsägningstid kvar. Detta för att kunna få ersättning från a-kassan i stället.