På 2000-talet har medellönen för samtliga anställda i Sverige ökat med 66 procent.

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän växer

Lön och avtal

Men ökningen har varit större för tjänstemännen.

6 400 kronor mer i plånboken

Det innebär att gapet mellan arbetare och tjänstemän har vuxit med 10 procentenheter, eller 6 400 kronor, de senaste 17 åren. Det visar LO:s senaste lönerapport.

–Det är en utveckling åt helt fel håll. Jag anser att det till stor del beror på den hårda industrinormeringen där lönerna sätts i procent. Vi i LO-kollektivet är hårt bundna av den och det gör att krontalsskillnaderna ökar hela tiden, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Magnus Pettersson, förbundsordförande.

I lönerapporten finns uppgifter om 2017 år löner uppdelade på sektorer.

Större gap på fastighetsbolag

Skillnaden mellan tjänstemännens och arbetares löner i kategorin fastighetsservice är cirka 30 procent. I kategorin fastighetsbolag och fastighetsförvaltare är den större, 37 procent. Båda sektorerna ligger under det totala snittet, som är 48 procent mellan tjänstemän och arbetare.

Precis som på arbetsmarknaden i stort tjänar kvinnorna mindre inom fastighetsservice och på fastighetsbolagen. På fastighetsbolagen tjänar de manliga arbetarna 14 procent mer än kvinnorna. Inom fastighetsservice ligger manliga arbetares löner 8 procent över kvinnornas. Löneskillnaden totalt sett mellan manliga och kvinnliga arbetare är 13 procent.

Vissa yrken drar ifrån

–Att skillnaderna är större inom fastighetsbolagen tror jag främst beror på att det är fler män i de högre avlönade grupperna, som fastighetstekniker, medan det är fler kvinnor som är städare på fastighetsbolagen. I varje grupp skiljer det inte mycket mellan könen. Kvinnliga fastighetsskötare har inte lägre löner än de manliga, säger Magnus Pettersson.

Är det i så fall ett problem att det fortfarande är könsuppdelat mellan yrken?

–Absolut. Traditionellt har det varit så att i yrken där det ställs högre krav på kvalifikationer så har de jobben sökts av männen. Jag tycker vi ser en svängning att kvinnor tar för sig mer nu.

Långt till mål

LO har ett gemensamt mål om att halvera löneskillnaderna mellan kvinnor och män till år 2028. Under ett antal år har skillnaderna minskat, men lönerapporten visar att det framför allt beror på att de kvinnliga tjänstemännen fått bättre lönepåslag.

Högre löner viktigare för Fastighets än bättre tjänstepension

Lön och avtal

Bland arbetare går utjämningen långsammare, och 2017 var skillnaden 13 procent. Under 2017 ökade också de manliga arbetarnas löner mer än kvinnornas. Det gäller också för Fastighets sektorer.

Vad kan Fastighets göra för att minska löneskillnaderna mellan könen?

–Vi arbetar till exempel aktivt i Fastighetsbranschens utbildningsnämnd för bättre möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning. Den som får möjlighet till kompetensutveckling ökar också sina möjligheter att höja lönen.

Så många städar­löner går det på en från makt­eliten

Lön och avtal

–I exempelvis städbranschen jobbar vi också hårt för att få upp lägstalönerna, eftersom det oftare är kvinnor som har lägstalönen, säger Magnus Pettersson.

Det verkar svårt att nå målet om att halvera löneskillnaderna mellan könen till 2028. Vad tycker du om att det?

– Det går alldeles för långsamt. Därför måste vi i LO-samordningen hitta en konstruktion som för oss i rätt riktning. Hittills är den jämställdhetspott som vi hade 2007 den konstruktion som verkligen fungerat. Då minskade skillnaderna, säger Magnus Pettersson.

Fotnot till staplar

De flesta inom Fastighets avtalsområden finns i statistiken inom gruppen fastighetsservice. Där ingår bland annat lokalvård, specialstädning, sanering, grönyteskötsel, vaktmästeri, fastighetsskötsel som inte är i kooperativ regi.

Fastighetsbolag och förvaltare innehåller uthyrning och drift av lägenhetshus och andra fastigheter och innefattar egna, hyrda och kooperativ.

Jämställda löner ett långsiktigt mål

Kvinnliga arbetares löner har närmat sig manliga arbetares löner mellan år 2000-2017. Men under 2017 ökade männens löner mer.

Löneskillnaden i 2017 års löner är 13 procent mellan manliga och kvinnliga arbetare.

LO satte ett gemensamt mål 2015 att halvera löneskillnaden mellan män och kvinnor till 2028. Det skulle betyda att skillnaden minskade med 6 procent mellan 2015 och 2028.

Mellan manliga och kvinnliga arbetare i fastighetsbolagen skiljer det 14 procent 2017, en ökning från 2016 då skillnaden var 11 procent.

Mellan manliga och kvinnliga arbetare inom fastighetsservice skiljer det 8 procent, även det en ökning från 2016 då skillnaden var 7 procent.