Ute får en låg sol den frosttäckta marken att glittra. Inne på utbildningsföretaget Motivera är persiennerna delvis neddragna för att bilderna som projiceras framme på tavlan ska synas. Rummet är fyllt till sista plats av 17 anställda på HSB Göteborg.
– Jag behöver förnya mitt liftkörkort, säger Dimitri Tagioglou och visar fram sitt gamla kort som snart går ut.

Som servicetekniker har han behov av att använda lift när det kommer in felanmälningar på till exempel fläktar och gatubelysning. Vissa arbeten kan man utföra från stege, men är det över två meters höjd kan man använda lift för att minska riskerna för fall.
– Vi använder lift några gånger i veckan. Nu håller vi till exempel på att byta ut all gatuarmatur i ett område, säger kollegan Tobias Lindberg.

Tobias Lindberg och Dimitrios Tagioglou förnyar sina kunskaper och liftkörkort. Som servicetekniker har de användning för lift då och då.

Många olika slags liftar

Det finns många olika slags liftar: saxliftar, släpvagnsliftar, bomliftar och pelarliftar, liftar på några få meter till höjdare som sträcker sig 100 meter upp i luften. Det gäller att veta hur man ska använda dem på ett säkert sätt för att undvika olyckor.
– Vad kan påverka säkerheten när man arbetar med lift? frågar kursledaren Mats Danielsson.

Trötthet? föreslår en ung man.
– Ja, ni ungdomar är alltid trötta, utom mitt i natten, säger Mats Danielsson och tillägger lite mer allvarsamt att trötthet mycket riktigt kan vara en orsak.
Stress, slarv, slentrian, missbruk, brist på underhåll och brist på kunskap och erfarenhet, liksom oberäkneligt väder är andra orsaker.

Så mycket extra tjänar du på beredskapen

Lön och avtal

Ett grundläggande krav sedan 2007 är att personer som använder lift i arbetet ska ha ett godkänt utbildningsbevis/liftkörkort, vara minst 18 år och ha ett körtillstånd från arbetsgivaren. Allt som har med arbetsmiljö och säkerhet att göra finns reglerat i arbetsmiljölagen, framtagen av Arbetsmiljöverket.
– Man kan sammanfatta arbetsmiljölagen med att det inte får hända några olyckor på arbetsplatsen – punkt, säger Mats Danielsson.

”Se till att inte köra på någon”

– Om något skulle hända, vems är då ansvaret? frågar Tobias Lindberg, servicetekniker.
Mats Danielsson beskriver ansvarsfördelningen när det gäller liftar och andra maskiner/utrustning. Arbetsgivaren har det metodiska ansvaret vilket innebär att de rätta förutsättningarna att utföra arbetet råder. Arbetstagaren har det operativa ansvaret.
– Se till att inte köra på någon med liften. Fyll från och med i dag alltid i tillsynsprotokollet. Gör det för er egen skull och rapportera direkt om du upptäcker något fel. Det är inte arbetsvägran att säga stopp och belägg om maskinen inte uppfyller säkerhetskraven, säger han.

Med livlig fantasi och sunt förnuft kommer man långt för att öka säkerheten på jobbet, poängterar kursledaren.
– Om du kan föreställa dig vad som kan hända, kan du förebygga olyckor. Och det samma gäller om du har sunt förnuft. Att gå utbildningar handlar mycket om att öka medvetenheten om riskerna och kunskapen om hur man förebygger olyckor.

Runt tusen arbetsplatsolyckor om året

Lika hög som medvetenheten om rökningens risker för hälsan är inte alltid medvetenheten om risker i arbetsmiljön. Varje år sker mellan 900 och 1 200 arbetsplatsolyckor med liftar som kräver sjukskrivning i minst 14 dagar, enligt Arbetsmiljöverket.
– Det är säkerhet och ekonomi, i den ordningen. Men ibland flyttar ni lite på säkerheten, ofta på grund av stress. Det slutar vi med från och med i dag, säger Mats Danielsson bestämt.
– Det är ingen som tackar dig om du blir skadad för att du har haft bråttom.

Så har det gått sedan Samhalls städare tog över Arlanda

På jobbet

Efter lunchen får deltagarna möjlighet att testa en bomlift och en saxlift. Ann-Christin Westring och William Saalman hoppar in i bomliften och kör försiktigt fram mot en flaggstång. De manövrerar liften från en panel i korgen.
– Det är mitt första liftkörkort, säger Ann- Christin Westring.
– Som områdessamordnare kör jag inte mycket lift men jag vill vara beredd att hoppa in när det behövs.
Plötsligt börjar det pipa, liften varnar för instabilt läge.

Mer attraktiva på arbetsmarknaden

För fastighetsskötare och servicetekniker finns det ett antal kurser som förbättrar säkerheten och arbetsmiljön. Det finns körkortskurser för röjsåg och motorsåg, kurser om heta arbeten, arbete på väg, taksäkerhet, grundläggande el, brandskydd, ergonomi, hjärt- och lungräddning med mera.
– Vissa kurser är HSB-anpassade, men alla kurser ökar våra kunskaper och erfarenheter och gör oss mer attraktiva på arbetsmarknaden, säger Radivoj Tadic, som är fastighetsskötare och områdessamordnare.

Som samordnare är han med och tar reda på vilka kunskapsbehov medarbetarna har. Han samarbetar även med andra samordnare. Även skyddsombuden deltar i detta arbete.
Radivoj Tadic har arbetat på HSB i fem år och ser fördelarna med att få vidareutbildning via arbetet.
– Arbetsmiljön påverkas på ett bra sätt, man får nya kunskaper och känner sig tryggare att utföra arbetet. Det är skönt att jobba i ett företag som ger möjligheter för utveckling.

Att gå kurser som ökar säkerheten på arbetet är jätteviktigt, anser fastighetsskötaren Muamer Zivcic.

Får inte ha för bråttom

Han har aldrig varit med om någon olycka, men han menar att det är viktigt att alltid tänka på säkerheten och inte ha för bråttom och slarva med reglerna. Detsamma konstaterar Linn Johansson som är teknisk chef på HSB Göteborg.
– En del tycker inte det är så noga med sele, det upplevs bökigt och omständligt, men att utföra jobb på hög höjd utan sele är som att köra bil utan säkerhetsbälte. Vi vill arbeta förebyggande mot olyckor så att de aldrig inträffar.

Som teknisk chef är Linn Johansson ytterst ansvarig för arbetsmiljön för personalen. Hon anser att det är viktigt att ha koll på att de anställda har rätt kompetens.
– Säkerhetskurser betyder jättemycket dels för arbetsmiljöansvaret, dels för att personalen blir mer riskmedvetna och skyddar sig.

Satsning ska hjälpa unga att klara arbetslivet

Arbetsmiljö

Utbildning en investering

Linn Johansson ser all utbildning som en investering som höjer kompetens och medvetenhet hos personalen.
– Det är en stor konkurrensfördel för oss att vara välutbildade. Även om kompetensutvecklande kurser gör personalen mer attraktiv på arbetsmarknaden blir vi samtidigt en attraktivare arbetsgivare och våra kunder kan känna sig trygga med oss som leverantör.
– Jag tycker personalen är duktig på att säga till vad de behöver för utbildning. Nyligen var det ett gäng som gick hjärt- och lungräddning.

Körkort som ska förnyas

För att använda liftar, motorsågar och en del andra maskiner krävs körkort som ska förnyas vart femte år.

I arbetsmiljölagen finns regler om arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Arbetsgivare som inte följer reglerna kan åläggas sanktionsavgifter.

Försäkringar gäller ej om man inte följer de lagar och regler som gäller.

Källa: Arbetsmiljöverket