Fortsatt efterfrågan på jobb inom fastighetssektorn väntas för de kommande månaderna. Det visar en arbetsmarknadsbarometer som Manpower gjort.
Sysselsättningstrenden för kategorin ”finans-, fastighets- och uppdragssektorn” ligger på +14 procent, vilket är en ökning med 16 procentenheter från förra våren.

Så ska fastighets­skötarna bli digitala

Arbetsmarknad

Stor kompetensbrist

På ren svenska betyder det att stor kompetensbrist råder. Mona Finnström, vd på Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, bekräftar den bilden och säger att medlemsföretagen i dag har svårt att rekrytera rätt kompetens i fastighetsbranschen.
– Vi har en kategori i branschen som det varit brist på i årtionden: fastighetstekniker och drifttekniker. Dessvärre är det färre som söker sig till de utbildningarna, säger hon.

Få vill plugga till fastighets­tekniker

Arbetsmarknad

Enligt en undersökning från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Fastun, kommer branschen fram till år 2027 behöva anställa minst 15 000 nya medarbetare. Många av nyrekryteringarna kommer ske på grund av pensionsavgångar, men enligt Mona Finnström växer fastighetsbranschen också.
– Vi blir fler i Sverige och vi bygger rätt mycket nya fastigheter, säger hon.

Manpowers barometer visar att arbetsgivare inom byggbranschen också förväntar sig en ökad efterfrågan på arbetskraft. Här ligger sysselsättningstrenden på +17 procent, en rejäl ökning med 29 procent jämfört med förra våren.

Här finns flest jobb

På Arbetsförmedlingens platsbank finns i skrivande stund 344 annonser där företag söker efter fastighetsskötare. Flest jobb som fastighetsskötare hittar man i Västra Götaland, Stockholms län och i Skåne.
På platsbanken hittar man också 110 annonser där företag söker efter fastighetstekniker. Majoriteten av dessa jobb finns i ovan nämnda län.
– Där bor det ju mest folk också, men medlemsföretagen i andra delar av landet saknar också folk, säger Mona Finnström.

Lokalt fokus ska locka folk till fastighets­branschen

Arbetsmarknad

Manpower kallar dagens situation för en arbetstagarnas marknad, med många jobb för sökande med rätt kompetens att välja mellan. Mona Finnström delar den bilden.
– När det är arbetstagarens arbetsmarknad så finns en risk att man sänker kraven. Men man tittar också på att förse sina medarbetare med utbildning, samt validerar dem för att se var kunskapsluckorna finns, säger hon.

En framtidsbransch

Mona Finnström tror att fastighetsbranschen kommer vara en väldigt trygg och säker bransch att jobba inom i framtiden, med stora möjligheter till jobb och utveckling.
– I vår bransch kan jobben inte flytta utomlands. Husen blir kvar i Sverige och både dem och hyresgästerna måste skötas om, säger hon.

Sammantaget i hela landet förväntar sig arbetsgivarna att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka under det andra kvartalet. Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ligger på +9 procent, en ökning med 7 procent och enligt Manpower den starkaste siffran på två år.

Svenska branscher med starkast jobbprognoser

• Hotell- och restaurangbranschen, +23 procent
• Byggbranschen, +17 procent
• Transportsektorn, +15 procent
• Finans-, fastighets- och uppdragssektorn, +14 procent
• Tillverkningsindustrin, +9 procent

Källa: Manpowers arbetsmarknadsbarometer