Hur ska fastighetsbranschen hänga med i den tekniska utvecklingen? Vad behöver fastighetsskötare och fastighetsvärdar kunna när allt mer i det dagliga arbetet digitaliseras?

Genom projektet Digifast ska Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, FU, kartlägga just detta – och erbjuda företag i fastighetsbranschen utbildning i just digitalisering.
– Digitaliseringen är en del av våra liv  i alla sammanhang som i våra hem, arbetsplatser och i alla yrkesroller, säger Christina Liljekvist, projektledare för Digifast.

Lokalt fokus ska locka folk till fastighets­branschen

Arbetsmarknad

Digital kunskap olika i landet

Digitaliseringen av fastighetsbranschen har redan i dag tagit sig uttryck i form av allt från laddstolpar för bilar och elektroniska lås i tvättstugor, till nya larm- och styrsystem och verktyg för tidrapportering.
Christina Liljekvist menar att den digitala kunskapen i fastighetsbranschen kan se väldigt olika ut i landet.
– Med projektet vill vi stärka och kompetenshöja yrkesrollerna fastighetsskötare och fastighetsvärdar inom digitalisering genom att öka den tekniska förståelsen, säger hon.

Branschen har insett allvaret med personalbristen

Arbetsmarknad

Med ökad digital kompetens hoppas FU att yrkesrollernas status ska höjas och locka fler att vilja jobba i fastighetsbranschen.

Ska bli certifierade

Fastighetsskötare och fastighetsvärdar ska också kunna bli certifierade. Det innebär att ens kompetens, både på gymnasial och eftergymnasial nivå, ska kunna valideras genom ett verktyg som heter FAVAL, så att man får ett intyg på sina kunskaper.

Få vill plugga till fastighets­tekniker

Arbetsmarknad

– Validering i FAVAL kan användas för befintliga anställda eller vid nyrekryteringar. Vi ser också att ett intyg eller certifiering ökar statusen och attraktionskraften vilket behövs i och med den kompetensbrist som råder. Valideringen kan göras på fem olika språk, säger Christina Liljekvist.

Fastun har beviljats medel från Europeiska socialfonden för projektet, som inleddes i februari.
Fram till sommaren ska man kartlägga hur kompetensbehovet ser ut i branschen. Efter det ska företag och medarbetare erbjudas utbildnings- och inspirationstillfällen.

Det här menas med digitalisering

Digitalisering är en teknologisk process där man med hjälp av digital teknik vill förbättra och effektivisera en verksamhet.

Ibland kan det handla om att en befintlig verksamhet genom digital teknik ska utvecklas snabbare, andra gånger kan det röra sig om helt nya innovationer som uppfinns med hjälp av tekniska lösningar.

Källa: Semcon