– Det var högt i tak och stort intresse, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Fastun.
Hon syftar på det möte som Fastun och Fastighetsägarna arrangerade i måndags i Göteborg, där lokala representanter för flera bostadsbolag hade bjudits in.
Syftet: Skapa ett lokalt nätverk för fastighetsbranschens alla aktörer och samverka kring exempelvis informations- och kompetensförsörjningsfrågor.

Branschen har insett allvaret med personalbristen

Arbetsmarknad

Skräddarsytt för områden

Måndagens möte var nämligen startskottet för Fastuns nya satsning, FU Nära. Initiativet ska fungera som samordnande kraft mellan arbetsgivare i fastighetsbranschen, lokala utbildningsanordnare som gymnasieskolor, vuxenutbildare och högskolor, fackliga parter samt Arbetsförmedlingen. På så vis ska man komma fram till strategier utifrån de lokala förutsättningarna, skräddarsydda för sitt område, för att locka fler till branschen.
– Göteborg har många olika aktörer som driver sina frågor. Branschen har uttryckt ett behov av att samordna sig inom ett gemensamt initiativ, säger Lena Nyquist.

Svårt att locka elever till fastighets­programmet

Arbetsmarknad

Fler mötesforum

I höst kommer liknande mötesforum att hållas i Umeå, Luleå och Norrköping, där man precis som i Göteborg samlar fastighetsbranschens lokala representanter under ett och samma tak för att samarbeta utefter de lokala förutsättningarna.
Efter årsskiftet ska ytterligare mötesforum på 24 orter runt om i Sverige att hållas.

Tomas Gustafsson, facklig företrädare på Bostadsbolaget i Göteborg, var med under måndagens mötesforum. Han är nöjd med initiativet, som han tycker känns mer konkret och praktisk.
– Man måste ju kunna ta tempen på var behovet är och vilka roller det är som efterfrågas, säger han.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, här med verksamhetschef Lena Nyquist, samlade lokala aktörer i Göteborg för att diskutera hur fastighetsbranschen ska kunna locka fler till sina yrken.

Brist på samarbete

Tomas Gustafsson tycker att bristen på samarbete mellan aktörer på många olika nivåer varit en brist. Därför hoppas han att FU Nära kan bli startskottet för något nytt som vänder trenden.
– Vi som satt på mötet var förväntansfulla. Riktigt bra att stora aktörer var där, så jag hoppas att andra följer med, säger Tomas Gustafsson.

Svårt att värva kvinnliga fastighets­skötare

Arbetsmarknad

I måndags var främst arbetsgivarsidan samlad för att hitta mötesmodellen för FU Nära. Detta resulterade i ett beslut att ta hjälp av Göteborgsregionens kommunalförbund för att bjuda in till och organisera mötena i Göteborg.
Planen är att träffas en gång till i Göteborg innan årsskiftet, och att sedan fortsatt ha regelbundna möten två gånger per år.
– Göteborg är lite av ett pilotprojekt. Det är spännande, säger Lena Nyquist.