Svårt att locka elever till fastighets­programmet

Arbetsmarknad

Antalet sökande till gymnasiets vvs- och fastighetsprogram har sjunkit och även bland vuxna är det få som vill studera till fastighetstekniker, vilket Fastighetsfolket tidigare skrivit om.
Främsta orsaken tros vara okunskap om vad fastighetsbranschen och dess olika yrken egentligen innebär – så vad görs i dag från branschens sida för att informera och locka fler unga och vuxna?
– Vi gör faktiskt väldigt mycket, exempelvis håller i informationsmöten om fastighetsbranschen runt om i landet, säger Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, Fastun.

Begränsat med resurser

Fastighetsbranschen växer, men Fastun har begränsat med resurser att jobba med. Nämnden har endast tre fastanställda tjänster.
– Det är det som är svårigheten när man är en liten organisation med knapphändiga medel. Vi har inte mycket svängrum att köpa marknadsföring för heller utan arbetar aktivt för att engagera arbetsgivarna i branschen när det gäller den typen av insatser, säger Lena Nyquist.

Få vill plugga till fastighets­tekniker

Arbetsmarknad

Framtidståget

Fastun deltar bland annat i det årliga Framtidståget, en informationsturné som görs ute bland högstadieskolor i landet. Företag och organisationer får då träffa niondeklassare för att inspirera och informera dem om olika utbildningar och yrken.
Enligt Lena Nyquist har fastighetsbranschen gjort en uppryckning och kommer att finnas representerade med yrkesverksamma inspiratörer på ett stort antal skolor spridda över 24 orter i landet under höstens tåg, den högsta siffran någonsin.
– Arbetsgivare har tagit det här på allvar och ser möjligheterna att på det här sättet marknadsföra både sig själva och branschen gentemot ungdomar, säger hon.

Årskurs 9 för sent

Samtidigt menar Lena Nyquist att det är lite sent att nå ut med information till elever i årskurs 9, eftersom de och föräldrarna redan i åttan börjar fundera på gymnasievalet.
– Men det här är ett bra sätt att ändå så ett frö och på ett konkret sätt nå ut till ungdomarna, säger hon.

Fastun har också en webbaserad kanal, där studie- och yrkesvägledare kostnadsfritt kan beställa broschyrer och informationsmaterial om fastighetsbranschen och dess yrkesroller. Intresset för och beställningarna av materialet har enligt Lena Nyquist ökat på senare tid.
– Där känner vi att vårt stora arbete börjat ge effekt, säger hon.

Fortsatt brist på fastighetsskötare och sanerare

Arbetsmarknad

Få orter med utbildningsprogram

Men problemet kvarstår att det finns för få orter med utbildningsprogram inom fastighet för både unga och vuxna, och för få platser på utbildningarna för att täcka branschens kompetensbehov – samt för få sökande till dem.
För att fler ska vilja söka sig till yrkena, och därmed skapa en större efterfrågan på utbildningsplatser, menar Lena Nyquist att det krävs att branschens representanter själva i större utsträckning kommer ut och agerar inspiratörer.

Uppvakta politiker

Tidigare har Fastun ordnat regionala mötesförum för arbetsgivare, utbildningsanordnare på alla nivåer samt Arbetsförmedlingen. Bland annat har frågan drivits att aktörerna i regionen måste uppvakta sina lokala politiker, så att de ser till så att det finns utbildningar att söka till.
– Det görs inte automatiskt om ingen påtalar behovet. Och kompetensbehovet inom fastighetsbranschen är stort, säger Lena Nyquist.

HSB startade lärlings­program för kvinnor

Arbetsmarknad

För att få mer genomslag lokalt kommer Fastun att genomföra en ny satsning vid namn FU Nära, som består av 24 lokala mötesforum runt om i landet. Dessa kommer att arrangeras under hösten och en bit in på nästa år.
– Det tror vi att det kommer bli ett ökat intresse för, säger Lena Nyquist.

Få tjejer

Antalet unga tjejer och kvinnor som söker sig till fastighetsbranschen är också fortsatt låg. Fastun har tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm arbetat med ett projekt för att undersöka hur man ska locka fler, vilket kommer att presenteras i en slutrapport som ska släppas i dagarna.
– Inom vården har man gjort det motsatta, alltså hur man får fler män till vården, och det projektet gav förslag på hur man ska angripa problemet, säger Lena Nyquist.

Nu hoppas Fastun att deras projekt tillsammans med länsstyrelsen ska ge samma effekt för fastighetsbranschen.
– Men återigen ser vi att det handlar om information, att människor behöver förstå vad det innebär att vara fastighetsskötare för att de ska söka sig till yrket.