Hur kommer det sig att ni lockade så många?
– Facklig politiska medlemsutbildningar brukar inte få lika stort intresse som vanliga medlemsutbildningar, men många som har anmält sig säger att det händer så mycket i politiken just nu och man vill förstå det som händer. Det är också en del invandrare som är intresserade av att förstå hur samhället fungerar i största allmänhet.

Uppgörelsen får stark kritik från Fastighets: ”Pest eller kolera”

Arbetsrätt

Hur många var det som anmälde sig till kursen?
– Första dagen när vi skickade ut information om kursen kom det in 38 anmälningar (kursen har 30 platser reds anm), så då sa vi direkt att vi kommer att starta ytterligare en kurs. Många av de som anmälde sig hade redan gått utbildningen och då har man inte rätt till stipendiepengar igen. Så jag ringde upp dem och berättade det för att vara säker på att de visste det, men då sa de att ”jag går inte för pengarnas skull utan för att det var så intressant”.

Vad får man lära sig på utbildningen?
– Varför fackorganisationer samarbetar med politiken och hur det hänger ihop. För att kunna ha ett jobb måste man kunna bo och göra det till ett rimligt pris. Det handlar också om vilka som stiftar lagar och hur det påverkar oss i våra arbeten. Nu pratar vi också en del om vad som händer i politiken i Göteborg, eftersom vi har nytt styre som inte längre är Socialdemokratiskt. Vi pratar också om vad de olika partierna står för.

”Sverige­demokraterna är fullständiga amatörer på arbetsmarknad”

Arbetsmarknad

Hur ska ni förvalta det stora intresset som finns nu?
– Den här utbildningen vänder sig till medlemmar så vi pratar en del om vikten av att rösta, även i EU-valet nu i vår som på vissa sätt är ett lite bortglömt val.