Inkomstförsäkring är en av de viktigaste anledningarna att vara med i facket, visar en Sifoundersökning. En inkomstförsäkring träder in och betalar mellanskillnaden om en medlem som är arbetslös slår i taket på a-kassan och inte får ut 80 procent av sin lön.

– Vi funderar kring det här. Men hittills har det varit så att våra medlemmar på städsidan i alla fall slår inte i taket. Vi måste väga vad vi tar med i fackavgiften eftersom det skulle innebära en höjning av avgiften, säger Jari Visshed, tredje förbundsordförande för Fastighets.

Undersökning: Det här lockar med facket

Nyheter

På fastighetssidan å sin sida är jobben relativt trygga, fortsätter han.

– Klart att folk blir uppsagda på grund av arbetsbrist men då får de ofta nytt jobb. Fastighetsskötarna är inte så konjunkturkänsliga heller, kåkarna står ju där och ska skötas om oavsett.

Varannan i Fastighets slår i taket

Fastighets är en av de tre a-kassor som har minst andel underförsäkrade, visar siffror från Sveriges a-kassor för år 2017. Trots det skulle nästan varannan heltidsanställd i Fastighets a-kassa slå i taket efter 100 dagars arbetslöshet. Detsamma gäller var tredje deltidsanställd.

Alla som tjänar 25 000 kronor i månaden eller mer slår i taket under de första hundra dagarna och får maxbeloppet, 910 kronor per dag.

– Det är framför allt fastighetsskötare som gör det och där har vi inga stora arbetslöshetstal, säger Jari Visshed.

Varannan heltids­anställd i Fastighets a-kassa är under­försäkrad

Försäkringar

Lockar många till facket

När Sifo frågar yrkesverksamma svenskar i åldrarna 21–65 år om de viktigaste skälen till att vara med i facket blir ”kollektivavtal” det vanligaste svaret. 56 procent av dem som är med i ett fackförbund kryssar för det svarsalternativet, skriver tidningen Arbetet.

Men nästan lika många – 50 procent – ser inkomstförsäkring som en viktig anledning att vara med (de svarande har kunnat ange mer än ett av de totalt 17 svarsalternativen).

– Undersökningar visar att inkomstförsäkring lockar många till facket och vi vill ju att många ska gå med i facket, så vi i ledningen kollar på det men det är inte beslut på väg just nu, säger Jari Visshed.

Fler LO-förbund diskuterar frågan

Sex LO-förbund saknar inkomstförsäkring i nuläget. Skälen till det är dels ideologiska (”försäkring vid arbetslöshet är samhällets ansvar”), dels ekonomiska. Inkomstförsäkring är dyrare för arbetare, eftersom de löper högre risk att bli arbetslösa.

Men IF Metall har, som det åttonde inom LO, beslutat att införa inkomstförsäkring med start den 1 juli i år. Också Hotell- och restaurangfacket, ett förbund med många lågavlönade, utreder en inkomstförsäkring och ska fatta beslut före eller strax efter sommaren.

Om Hotell- och restaurangfacket beslutar att införa inkomstförsäkring kan det påverka hur Fastighets ser på frågan, enligt Jari Visshed.

– Om HRF inför det, då är det klar att då har de hittat något klokt i det, säger han.