Det är i mina ögon väldigt märkligt att så många saker skulle vara ett missförstånd. Jag tror inte alls att våra medlemmar, förtroendevalda och anställda ombudsmän i så pass stor utsträckning skulle missförstå vad era lokala och regionala företrädare säger ute på arbetsplatserna.

”Vi kräver inte att städare ska använda egna telefoner”

Debatt

Vi har löpande kontakt med våra lokala- och regionala företrädare i den här frågan. Det är där den dyker upp från ISS sida. Det vanliga svaret från centralt ISS-håll då vi påtalar något är att allt är missuppfattning.

Berör inte kritiken

Om det alltid vore så lätt att komma undan. ISS berör inte alls mina punktsatser i debattartikeln som är direkt tagna ur den nya telefonpolicyn. Tyvärr verkar detta bara vara en del i vad som händer på ISS.

”ISS saknar respekt för sina anställda”

Debatt

ISS har också meddelat de anställda i Sundsvall att de ska börja använda privata bilar i tjänsten, städmaterial såväl rent som smutsigt ska transporteras i den privata bilen. Dessutom har anställda hotats med uppsägning om de inte gick med på detta. Är ISS svar på detta också att det är missuppfattning?

Ingen övertidsersättning

Fler exempel: De anställda på ISS i Umeå kallades till obligatorisk arbetsplatsträff med meddelandet att ingen övertidsersättning skulle utgå, självklart ska alla städobjekt ändå klaras av utifrån utlovad leverans till kund. Det fanns två 1,5 timmars tider att välja på och ingen annan skulle utföra jobbet – jag gissar att ISS centralt svarar att det är missuppfattning, även det.

Ytterligare ett exempel: ISS vill införa ett system där man signerar sitt anställningsavtal med mobilt bank-ID, i sin privata mobiltelefon förstås. Det visar väl sig också att vara en missuppfattning?

Personliga vittnesmål

Vi är inte motståndare till teknisk utveckling, tvärtom, vi tycker bara inte att arbetsgivaren ska ålägga de anställda att stå för privat utrustning för detta!

Jag har tagit del av förhandlingsprotokoll, handlingar som delats ut till de anställda, redogörelser från ombudsmän och inte minst personliga vittnesmål.

Jag kan inte rekommendera ISS som leverantör

Med tanke på att många av de anställda, både nuvarande och de som kommer att anställas, är nyanlända och andra personer med dålig kunskap i svenska, så blir detta försvårande för dessa att få en anställning. Den som inte har mobil med den teknik som krävs och saknar mobilt bank-ID, tvingas att välja, anställning eller inte. Många kommer därför känna ett orealistiskt tvång för att tillmötesgå arbetsgivaren.

Jag tar gärna en öppen och publik debatt med någon av ISS företrädare.

Avslutningsvis, jag inte har ändrat uppfattning och kommer således inte fortsättningsvis att kunna rekommendera ISS som leverantör av servicetjänster.