Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll berättar i en intervju med Fastighetsfolket att regeringen inte är nöjd med dagens sjukförsäkringssystem, men att man inväntar resultatet av två pågående utredningar innan man gör några förändringar.

Tillbaka från sjukskrivning – men värken gör det svårt

Arbetsmiljö

Gunnel Blom, fackligt ombud och försäkringssamordnare i Fastighets region väst, tycker att regeringen borde agera snabbare.

– De vet om problematiken. Det är ett dilemma nog att vara sjuk och så ska man förlora sjukpenningen dessutom. Jag vet att det är ett svårt parlamentariskt läge, men sossarna får ta och visa lite makt och fatta ett beslut, säger Gunnel Blom.

Läkarnas bedömning ska gälla

En första viktig åtgärd vore att ändra direktiven så att läkarnas bedömningar står till grund för vem som behöver sjukpenning eller inte, menar hon.

– Läkarnas bedömning ska gälla. Det är de som vet hur kroppen och knoppen fungerar. Sedan ska det sitta någon på försäkringskassan och göra en annan bedömning, så ska det inte kunna vara. Och det är regeringen som bestämmer vad det är för regler som ska gälla, säger Gunnel Blom.

Gunnel Blom, fackligt ombud i Fastighets region Väst.

I intervjun med Annika Strandhäll är ministern kritisk till att personal kan slitas ut på sin arbetsplats utan att det får några konsekvenser för arbetsgivaren.

Hon vill se ett system där arbetsgivaren får bära större del av kostnaden för en sjukskrivning.

Men Gunnel Blom tror att det kan vara svårt att få igenom.

– Alla system går att kringgå. Arbetsgivarna kanske inte anställer personal om den har sjukdomshistorik eller så undviker de att ge fasta anställningar.

Hänvisar till fiktiva arbeten

Samtidigt möter regeringens arbete med att förändra sjukförsäkringssystemet kritik från ordförandena för LO, TCO och SACO, Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius.

I en debattartikel hos Svenska Dagbladet skriver de tre ordförandena att många som utförsäkras efter 180 dagar gör det med hänvisning till att de klarar av arbeten som inte finns på den svenska arbetsmarknaden.

Det är inte rimligt att man fortsätter att hänvisa sjuka människor till arbeten som faktiskt inte finns på arbetsmarknaden

Ordförandena för LO, TCO och SACO

När en av regeringens utredare kom med ett delbetänkande i januari fanns förslag för att göra sjukförsäkringens tidsgränser mindre stelbenta och utöka möjligheterna för sjukskrivna att komma tillbaka till sitt ordinarie arbete.

”Vi fackliga organisationer anser att förslagen är steg i rätt riktning. Men det behövs mer”, skriver ordförandena i debattartikeln och fortsätter:

”När utredningen nu fortsätter är det centralt att Försäkringskassan efter 180 sjukdagar ges en lagreglerad skyldighet att pröva den försäkrades arbetsförmåga mot ett normalt förekommande och faktiskt existerande arbete. Det är inte rimligt att man fortsätter att hänvisa sjuka människor till arbeten som faktiskt inte finns på arbetsmarknaden.”

”Krävs en tydlig vilja”

De fackliga ledarna menar att förändringen som de föreslår skulle göra det tydligare hur man kan gå vidare och överklaga om man får avslag på sin ansökan om sjukförsäkring.

”Ska detta sedan bli verklighet krävs en tydlig vilja hos regering och riksdag att faktiskt erbjuda en sjukförsäkring som är anpassad till verklighetens arbetsmarknad”, avslutar de debattartikeln.