Det var i februari som städbolaget Solreneriet begärde företagsrekonstruktion på grund av ekonomiska problem. Solreneriet städar bland annat på Viking Line-båtarna, Scania i Södertälje, och affischerar på t-banan och på bussar. 

Som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om är företagets ekonomiska kris något som skapat oro hos de anställda på företaget. Men i juni lyckades Solreneriets rekonstruktion och därmed finns ingen risk att företaget går i konkurs i dagsläget.

171 anställda uppsagda

Den stora förändringen som Solreneriet gjort för att undvika en konkurs är avsluta ett 20-tal avtal för städning i Stockholms kollektivtrafik. Enligt företagets egna uppgifter har totalt 171 anställda sagts upp till följd av de avslutade avtalen, varav de flesta gick på Sekos avtal. Seko har tidigare varit i förhandling med Solreneriet om enligt facket felaktiga övertidsersättningar, som Sekotidningen rapporterat om.

Men nu är Solreneriets ekonomi stabil, menar Marcus Wenner som är jurist på Svensk företagsrekonstruktion och som varit ombud åt Solreneriet i rekonstruktionsärenden.

– Klottersaneringen i kollektivtrafiken blev allt mer kostsam och Solreneriet fick skulder. Men i dag är bolaget mer stabilt än på många år. Det här är en av de snabbaste och största rekonstruktioner jag varit med om, säger Marcus Wenner. 

Nya scheman och arbetstidsförkortning

Under rekonstruktionen har de anställda fått sin lön som vanligt, men lönen har betalats ut från Länsstyrelsen. Fastighets fackklubb har under perioden också lyckats förhandla fram en timmes arbetstidsförkortning, så att arbetstiden sänks från 40 till 39 timmar i veckan för lokalvårdarna som städar Viking Line-båtarna.

Nu pågår förhandlingar om nya scheman, där en del anställda kommer att få höjd anställningsgrad, berättar Mina Hanna, ordförande för fackklubben på Solreneriet. 

Mina Hanna, städare och skyddsombud på Solreneriet i Stockholm.

– I början var medlemmarna oroliga för de ekonomiska problemen men nu känns allt lugnare. De är glada för arbetstidsförkortningen och de nya schemana, som i vissa fall kommer att innebära höjda anställningsgrader, säger Mina Hanna. 

Enligt Marcus Wenner behöver inte Solreneriets anställda i dagsläget vara oroliga för företagets ekonomi eller för nya uppsägningar. 

– Snarare kan man behöva nyanställa framöver om man vinner nya upphandlingar, säger Marcus Wenner. 

Viktigt kontakta facket i tid

Men trots den lyckade rekonstruktionen sätter Solreneriets kris ljuset på att anställda kan råka illa ut om ett företag får ekonomiska svårigheter. Fastighets ombudsman Ewa Edström poängterar att det alltid är viktigt att medlemmar direkt hör av sig till Fastighets om de har problem att få ut sin lön. 

– Om man inte får sin lön är det viktigt att agera direkt, för då kan det vara ett tecken på att företaget har en ekonomisk kris. Och om ett företag går i konkurs får inte fodringarna vara äldre än tre månader. Därför är det viktigt att ta kontakt med facket direkt för att inte riskera att förlora sina pengar, säger Ewa Edström.

Arbetstidsförkortningen och de nya schemana för lokalvårdarna som städar för Solreneriet på Viking Line-båtarna börjar gälla från den 1 november.

Så fungerar lönegarantin

Den statliga lönegarantin gör att anställda i företag i rekonstruktion får sin lön utbetald som vanligt. I stället för arbetsgivaren är det Länsstyrelsen som betalar ut det som arbetsgivaren är skyldig.

Lönegaranti utgår för den lön som har tjänats in under tre månader före beslutet om rekonstruktion, men som inte har betalats ut av bolaget. Förutom att garantin täcker obetald lön tre månader bakåt i tiden täcker den också lönen en månad efter beslutet om rekonstruktion. Därefter förväntas Solreneriet kunna betala ut löner som vanligt.

Den som har lönekrav sedan tidigare ska anmäla det omgående.

Om det uppstår arbetsbrist och uppsägningar täcks även lönen under uppsägningstiden av lönegarantin.