Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal och är 25 år eller äldre ska din arbetsgivare varje år betala in pengar till din tjänstepension. Men om arbetsgivaren fuskar med inbetalningen blir din pension lidande. 

Pensionsslarvet

Gör som Alisa – kolla så att du inte missar pensionspengar

Lön och avtal

Som Fastighetsfolket tidigare berättat om hade städaren Alisa Cerimovic fått runt 40 000 kronor för lite i pensionsinbetalningar då en tidigare arbetsgivare inte betalat in pengar för alla år som hon arbetat där. Det upptäckte hon själv då hon kontrollerade sin pensionspremie i Fora, som sköter pensions- och försäkringssystemet.

500 företag ska granskas

Under hösten ska Fastighets granska runt 500 arbetsgivares pensionsinbetalningar, för att säkerställa att medlemmarna får sina pensionspengar. Fokus kommer att ligga på arbetsgivare inom städbranschen som har hängavtal med Fastighets.

Granskningen kommer att göras av Victoria Björkman som är städare på ISS i Halmstad och regionalt skyddsombud, och Tommy Holmbom som är sanerare på Ringhals och ordförande för Fastighets avdelning i Varberg. De båda pausar sina fackliga uppdrag för att granska hur städföretagen sköter sina pensionsinbetalningar. 

– Det känns jätteviktigt att göra den här granskningen. Det är extra viktigt inom städbranschen där lönerna och pensionerna är så låga från början, säger Victoria Björkman. 

Fastighets tar hjälp av HRF

Fastighets har inför satsningen tagit hjälp av Hotell- och restaurangfacket, HRF, som upprepade gånger granskat arbetsgivarnas pensionsinbetalningar. För några år sedan granskade HRF drygt 300 kollektivavtalsanslutna företag i Göteborg. Genom att jämföra årsredovisningen för hur många anställda ett företag har och hur många det redovisat till Fora, går det att se om företaget betalar in pensionspremie för alla sina anställda. Knappt 50 företag, eller nästan vart sjätte, hade så stora fel att det är troligt att det rör sig om medvetet fusk. 

– Vi kommer att genomföra granskningen på samma sätt som HRF. Förutom att säkerställa att medlemmarna får sin pension bidrar också granskningen till att skapa rättvis konkurrens mellan företagen. De företag som satt i system att fuska med pensionsinbetalningarna behöver ju inte lägga lika höga anbud vid upphandlingar. De kan konkurrera med lägre priser, säger Tommy Holmbom. 

Tommy Holmbom

Pensionspengar ska krävas tillbaka

Om ett företag betalat in för lite pension för sina anställda kommer frågan gå vidare till Fastighets förbundskontor. Fastighets kommer då inleda en förhandling med företaget för att de anställda ska få de pensionspengar som inte betalats in, berättar Ewa Edström som är ombudsman för Fastighets.

– Vi kommer att kräva att företaget betalar ut de pengar som saknas till alla anställda som drabbats. Om vi inte kan komma överens i en förhandling går vi vidare och kontaktar Fora. Vi kommer att hjälpa de anställda att anmäla felet till Fora så att de får ut sin förlorade pension. Men om det går så långt kommer vi bara ha möjlighet att driva de fall som rör våra medlemmar, säger Ewa Edström. 

Viktigt att själv kontrollera pensionsinbetalningarna

Både Tommy Holmbom och Victoria Björkman säger att de kontrollerar sina pensionspremier regelbundet i Fora. Och de tycker att alla anställda borde göra likadant. 

– Tyvärr tror jag att det är väldigt få som loggar in och kontrollerar pensionen i Fora, de litar helt enkelt på att arbetsgivaren gör rätt. Tyvärr är det inte alltid så, utan det är oerhört viktigt att kolla att du får din pension inbetald.  Det handlar ju om din framtid, att du ska kunna överleva på din pension, säger Victoria Björkman. 

Tror ni att det är ett rimligt mål att hinna granska 500 företag under hösten? 

– Vi borde åtminstone landa i närheten av 500 granskade företag. Men det beror ju på vad vi stöter på under granskningen, säger Victoria Björkman.  

– Jag tror att det kan bli en utmaning att hinna med, men vi ska göra vårt yttersta för att hinna kontrollera så många företag som vi kan. Det bästa hade förstås varit om vi kunde få mer projektmedel så att vi skulle kunna granska alla företag som har kollektivavtal med Fastighets, säger Tommy Holmbom. 

Projektet pågår från 1 september till 31 november. Satsningen finansieras av LO.