Kvinnliga städare löper tre gånger så hög risk att drabbas av typ 2-diabetes jämfört med lärare och sjukgymnaster.

Det visar Karolinska Institutets, KI, studie av 30 olika yrkesgruppers risk att få sjukdomen, vilket Hotellrevyn var först med att rapportera.

Hos kvinnor är risken högst bland fabriksarbetare, till exempel handpaketerare, städare samt köks- och restaurangbiträden.

För män är risken för typ 2-diabetes högst bland fabriksarbetare, fordonsförare och maskinförare.

Manliga städare kom inte med i undersökningen eftersom de inte hör till de 30 vanligaste yrkena för män.

Sanerare, fastighetsskötare eller fönsterputsare var inte heller med i undersökningen, varken kvinnor eller män.

Skillnader syns tidigt i livet

Det forskarna vet är att sjukdomen går att förebygga genom livsstilsförändringar som att börja motionera och sluta röka.

– Intressant nog ser vi att män som senare kommer att arbeta i yrken med hög diabetesrisk redan vid mönstringen är mer överviktiga och har sämre fysisk förmåga, alltså vid den ålder då de påbörjar sitt arbetsliv, säger Sofia Carlsson forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.

– Även bland kvinnorna ser vi att personer i yrkesgrupper med hög diabetesrisk har en högre förekomst av övervikt och rökning vid tidpunkten för första graviditeten än andra kvinnor, fortsätter hon.

Sofia Carlsson, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.

Viktigt med friskvård

Men även arbetsmiljö kan spela in.

– Självklart kan även faktorer på arbetet som stillasittande, oregelbundna arbetstider och stress spela en bidragande roll, men tyvärr saknar vi information om den specifika arbetsmiljön som deltagarna vistats i, säger Sofia Carlsson.

I yrken med hög risk är det särskilt viktigt att arbetsgivare satsar på förebyggande insatser så som friskvård, motion och viktnedgång, menar forskarna på KI.

Så har studien gjorts

Forskarna har följt 4,6 miljoner svenskar i arbetsför ålder mellan åren 2006 och 2015, varav 202 000 drabbades av typ 2-diabetes under perioden. Information om diabetes hämtades från de nationella läkemedels- och vårdregistren.
Forskarna hade även viss information om livsstilsfaktorer, som för männen hämtades från mönstringsregistret och för de kvinnor som fött barn från medicinska födelseregistret.
Syftet var att identifiera yrkesgrupper med särskilt hög risk för typ 2-diabetes och faktorer som bidrar till den ökade risken.