Grundlönen för heltidsanställda på Samhall höjs från 20 899 kronor till 21 474 kronor från och med den 1 oktober 2019.

OB ökar med 2,3 procent

Tillägget för övertid, obekväm arbetstid och semesterlön ökar samtidigt med 2,3 procent.

Satsade ökningar på grundlöner

För LFU-anställda höjs lönen från 17 982 kronor till 18 396 kronor.

– Vi i facket ville att ökningarna skulle ligga på grundlönerna för att de skulle komma alla till del, säger Joakim Oscarsson, ombudsman med ansvar för Samhallsavtalet på Fastighets.

Arbetsgivaren har en skyldighet att höja nivån för arbetstagaren när man lär dig fler arbetsuppgifter

Utöver grundlönen finns olika former av tillägg som kan höja lönen ytterligare. Dels finns det fyra nivåer av arbetsuppgiftstillägg beroende på vilka arbetsuppgifter man har.

Ta hjälp för att få högre lön

Utöver det finns ett mångkunnighetstillägg på om man lär sig ytterligare arbetsuppgifter, men utan att byta nivå i arbetsuppgiftstillägget.

– Arbetsgivaren har en skyldighet att höja nivån för arbetstagaren när man lär dig fler arbetsuppgifter. Det är inte kopplat till när grundlönen höjs utan ska göras direkt, säger Joakim Oscarsson och tillägger:

– Man kan alltid ta kontakt med oss i facket om man är osäker på om man ligger på rätt nivå. Det är ju ofta en bedömningsfråga.

Ombudsmannen uppmanar också anställda på Samhall att ta kontakt med sin arbetsledare för att diskutera vilka ytterligare arbetsuppgifter man kan ta på sig för att få upp sin lön om man vill det.