Den 16 oktober fattar riksdagen beslutet om att höja pensionsåldern. Beslutet motiveras med att svenskarna lever längre och att framtidens pensionärer annars kommer att få ut för liten del av sin lön i pension. 

De fattigaste pensionärerna får en höjd pension med 200 kronor sam­tidigt som man höjer bostadsbidraget till pensionärer. Men sammantaget innebär förändringarna försämringar för låg­inkomsttagare. 

Gränsen höjs i flera steg

Redan vid årsskiftet höjs gränsen för när man tidigast kan ta ut sin pension från dagens 61 år till 62. Om tre år, 2023, höjs även gränsen för när man kan ta ut full pension, från dagens 65 år till 66 år. 

Alla födda 1959 eller senare får höjd pensionsålder

De första som omfattas av de nya reglerna är de som är födda 1959. För att få full pension måste de jobba till 66. 

Pensionsåldern kommer sedan att höjas i flera steg. För dem som är födda 1965 blir den nya pensionsåldern 67 och för dem som är födda 1970 blir den 68, enligt prognos från Pensionsmyndigheten. 

Då kan du ta ut din pension

Även gränsen för när du tidigast kan ta ut din pension kommer att höjas successivt. Kolla vad som gäller för dig i grafiken här nedan. 

Innehåll från extern tjänst

Genom att klicka på knappen godkänner du tjänstens dataskydsspolicy.

För låginkomsttagare är det dock reglerna för garantipension som är viktigast, det vill säga det statliga grundskydd som finns i pensionssystemet.

Majoriteten av de kvinnliga lågavlönade pensionärerna har i dag någon del av pensionen i form av garantipension. Det beror på att de haft så låga inkomster att staten behöver fylla ut den pension de tjänat in genom arbete.

Nu måste de vänta längre på att få ut hela sin pension. Garantipensionen betalas nämligen inte ut förrän vid den ”riktiga” pensionsåldern, som alltså 2023 blir 66 och ännu högre om du är född senare. 

En låginkomsttagare som är född 1970 får inte ut sin garantipension förrän hen är 68 år.

Får lägre pension livet ut

Många i lågavlönade yrken orkar inte ens jobba till dagens pensionsålder 65. Den som väljer att plocka ut sin pension i förtid kommer att få lägre pension livet ut. Det beror på att de har tjänat in mindre pengar till inkomstpensionen. 

När de väl får ut sin garantipension vid 66 år, fyller den inte ut vad de tappat i inkomstpension på att gå tidigare. 

– Du får samma garantipension som om du hade gått vid 66, så du får sammanlagt en väldigt låg pension, säger Kristina Kamp, pensionsexpert på Minpension.se, en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. 

Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se.

A-kassa sista året kan hjälpa

De som får en låg pension kan visserligen kompensera det med bostadstillägg till hyran. Men det är behovsprövat och avgörs av hela hushållets inkomster, påpekar Kristina Kamp. 

– Har du en gubbe så kanske du inte får några pengar, säger hon.

Politikerna har lovat att det ska gå att få sjukpenning, sjukersättning (förtidspension) och a­-kassa fram till den nya höjda pensionsåldern. Men med tanke på att det har blivit allt svårare att få framförallt sjuker­sättning beviljad är det svårt att se att det skulle hjälpa låginkomsttagarna.

Kristina Kamp tror ändå att de som är sjuka eller har a-kassa kan bli vinnare på de nya pensionsreglerna. 

– Du kan ju bli sjukskriven sista året du jobbar och få sjukpenning. Går du på a-kassa så har du den ytterligare ett år. Då tjänar du fortfarande in pengar fram till pensionen. 

HÄR ÄR TIPSEN FÖR ATT KLARA SIG

  • Ansök om att få bostads­tillägg för dina boendekostnader. Många som är berättigade söker aldrig. Gäller från 65 år (66 när pensionsåldern höjs). Du kan också ansöka om äldreförsörjningsstöd, som är till för den som har låg eller ingen pension. Du ansöker till Pensionsmyndigheten.
  • Ta bort efterlevandeskyddet i din pension om dina anhöriga inte behöver det. Det gör att du får mer i pension.
  • Både sjukpenning och a-kassa ger inbetalning till pensionen. Den som blir sjuk, arbetslös, eller säger upp sig i slutet av arbetslivet, kan få mer i pension än den som tar ut pensionen tidigare. Observera att den som säger upp sig får 40 dagars karenstid utan a-kassa.
  • Ta ett sommarvikariat. Om du inte orkar jobba längre kanske du i alla fall kan jobba lite. Även om du tagit ut pension och har bostadstillägg eller äldre­försörjningsstöd, får du tjäna 24 000 kronor per år och skatten är lägre om du är äldre.
  • För den som haft låg lön är det inte säkert att det lönar sig att jobba längre än den nya ”riktiga” pensionsåldern. Det beror på att den nya inkomstpension som tjänas in gör att garantipensionen sjunker. Gå in på Minpension.se och räkna på vad som är bäst för dig.

Artikeln är tidigare publicerad i Kommunalarbetaren, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.