I Skolverkets nya förslag till kursplan i samhällsvetenskap för högstadiet har allt innehåll som rör arbetsmarknaden strukits. Det är något som möter kritik både från LO-förbund och Svenskt Näringsliv.

”Undervisningen måste utökas istället för att strykas”

Fastighets har skickat in ett remissvar till Skolverket där förbundet anser att Skolverket behöver tänka om och se till att villkoren på den svenska arbetsmarknaden behandlas i undervisningen.

– Många ungdomar går ut på sitt första sommarjobb under högstadiet. Våra erfarenheter säger att många unga är utsatta på arbetsmarknaden och har dåliga arbetsvillkor. En anledning till att det kan fortgå är att de inte har kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter. Många unga vet inte hur facket arbetar och hur de kan få hjälp. Vi anser att undervisningen om arbetsmarknaden måste utökas istället för att strykas, säger Peter Aronsson som är verksamhetsansvarig för facklig-politisk samverkan på Fastighets.

Peter Aronsson, verksamhetsansvarig för facklig-politisk samverkan.

Många unga vet inte hur facket arbetar och hur de kan få hjälp.

Peter Aronsson, Fastighets

Även Handels och Kommunal är kritiska till förslaget. Förbunden vill framför allt ha tillbaka skrivningarna om arbetsmiljö, arbetsrätt och den svenska modellen. Men kritiken mot förslaget kommer även från Svenskt Näringsliv. I sitt remissvar till Skolverket skriver Svenskt Näringsliv:

”Det är angeläget att samhällskunskapen på högstadiet även fortsatt behandlar arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor samt utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.”

Skolverket: Arbetsmarknaden kommer att tas upp ändå

I januariöverenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna, slås fast att skolans kursplaner ska skrivas om med stärkt betoning på faktakunskaper. Skolverkets avdelningschef Anna Westerholm svarar i ett mejl till tidningen Transportarbetaren att anledningen till förslaget är att samhällskunskap är ett ämne som har ”för mycket innehåll i förhållande till antal timmar”.

Anna Westerholm påpekar dock att arbetsmarknadens villkor ändå tas upp i andra sammanhang, till exempel när man talar om hushållsekonomi eller orsaker till ojämlik fördelning av inkomster mellan människor.

Fastighets: ”Det handlar om att bli rustad för sitt arbetsliv”

Men Fastighets anser inte att det är tillräckligt.

– Det är allvarligt om arbetsmarknadens villkor stryks ur kursplanen. Självklart behöver unga redan tidigt lära sig om sina rättigheter och skyldigheter och hur den svenska modellen fungerar. Det handlar ju om att bli rustad för sitt arbetsliv, en väldigt viktig del av skolans grundutbildning. Jag hoppas att Skolverket tar till sig av kritiken och drar tillbaka förslaget, säger Peter Aronsson.

Tidigare under hösten fick Skolverket kritik för att antikens historia hade tagits bort i den nya kursplanen. På den punkten har myndigheten nu backat.

I mitten av december ska Skolverket lämna det slutgiltiga förslaget som regeringen sedan ska ta ställning till. Kurs- och ämnesplanerna kommer att gälla från och med hösten 2020.