Att Arbetsförmedlingen ska reformeras slogs fast i januariöverenskommelsen. Senast år 2021 ska jobbmatchningen skötas av externa aktörer och inte av myndigheten. Som Arbetet rapporterat om är LO kritiskt till tidsplanen, som anses vara för tajt. Kritiken mot reformen och att den ska vara genomförd redan 2021 kommer även från flera partier i oppositionen.

Fastighets: ”Kompetens slås sönder”

I Arbetsförmedlingens rapport till regeringen står det klart att myndigheten anser att även personer med funktionsnedsättning ska matchas till jobb av privata aktörer. Detta trots att regeringen krävt att den gruppen ska undantas i reformen. Det är något som väcker oro från fackligt håll.

­– I dag finns en upparbetad erfarenhet och kompetens på Arbetsförmedlingen av att arbeta med jobbmatchning för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Nu slås den kompetensen sönder. Frågan är hur myndigheten ska säkerställa att de privata aktörerna har den kompetens som krävs, säger Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets.

Joakim Oscarsson, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets.

Maria Kindahl är ansvarig i genomförandeuppdraget på Arbetsförmedlingen. Hon menar att beslutet grundar sig i att systemet ska vara likvärdigt för alla arbetssökande.

– En anledning till beslutet är att det blir stigmatiserande att undanta personer med funktionsnedsättning. Det är ju inte en specifik grupp, utan vi har alla olika förmågor i förhållande till olika arbeten. Därför är det viktigt att även personer som har någon form av funktionsnedsättning får tillgång till det nya systemet, säger Maria Kindahl.

DHR: ”Ringer varningsklockor”

Som Arbetet rapporterat om skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport att kraven på externa jobbmatchare kommer att kunna bli lägre än vad de är i dag.

”Jämfört med dagens tjänst stöd och matchning kommer kraven på till exempel egna lokaler, specifik kompetens hos personalen och specifikt innehåll troligen vara lägre. Detta ökar flexibiliteten för aktörerna och ökar möjligheten att minska kostnaderna”, står det i rapporten.

Även från funktionshinderrörelsen finns en oro för att Arbetsförmedlingens reform ska leda till en försämring för personer med funktionsnedsättningar. Rasmus Isaksson är förbundsordförande för DHR, som verkar för rörelsehindrades rättigheter.

Rasmus Isaksson.

 Risken är att de privata aktörerna kommer att vilja satsa mer kraft på att matcha de personer som står närmast arbetsmarknaden till jobb. 

Rasmus Isaksson, ordförande för DHR

– Det är väldigt oklart vilka krav som kommer att ställas på de här aktörerna. Risken är också att de privata aktörerna kommer att vilja satsa mer kraft på att matcha de personer som står närmast arbetsmarknaden till jobb. Det ringer varningsklockor när det kommer in ett vinstintresse i jobbmatchningen, säger Rasmus Isaksson.

Viktigt hitta bra ersättningssystem

Maria Kindahl menar att det är viktigt att myndigheten lyckas hitta ett system som inte missgynnar personer med funktionsnedsättning.

– Det är en utmaning att hitta väl fungerande ersättningssystem så att inte den här risken blir verklighet. Nu har vi precis lämnat vår rapport till regeringen, men vårat analysarbete fortsätter för att hitta ersättningsmodeller som gör att alla arbetssökande rustas och matchas till jobb på det sätt som de behöver.

Arbetsförmedlingens reform

Enligt januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna ska Arbetsförmedlingen göras om i grunden. Reformen ska införas redan 2021 och innebär att privata aktörer ska ta över myndighetens arbete med att matcha arbetssökande till jobb.

Arbetsförmedlingen ska istället fokusera på myndighetsutövning. Det involverar bland annat uppgifter som att registrera de som anmäler sig som arbetssökande, göra den arbetsmarknadspolitiska bedömningen, besluta om insatser och administrera ersättningar till deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.