Arbetsgivare, anställd, arbetsplats, arbetsplatsträff. Orden far runt i rummet på ABF i Solna, och blandas med skratt. Utanför fönstret har mörkret sänkt sig trots att det bara är eftermiddag. Under hösten får 15 städare på Sodexo språkundervisning via jobbet. Vid åtta tillfällen tränar de på ord som är viktiga i yrkeslivet. 

”Hjälper mycket att få språkundervisning på jobbet”

Azeb Tufa Meskele är en av kursdeltagarna. Hon kom till Sverige från Etiopien för drygt tio år sedan. Men som ensamstående mamma har hon inte haft mycket tid över för att gå på SFI-undervisning sedan hon kom till Sverige, berättar hon. 

– Jag jobbar heltid och är ensamstående med min son. Så det har inte funnits så mycket tid och ork över för svenskastudier. Det är som i dag, då gick jag upp halv sex för att hinna till mitt städpass, så jag är lite trött. Men det hjälper mycket att få språkundervisning genom jobbet. Fast det hade varit bättre om språkkursen varit längre, säger Azeb Tufa Meskele. 

Skadestånd omvandlades till språkkurs

Språkkursen på ABF kom till efter en överenskommelse mellan Fastighets och Sodexo. Fastighets skulle få ett skadestånd från Sodexo efter en förhandling, men föreslog att pengarna istället skulle användas till en språkkurs för fackets medlemmar. De som deltar får 30 minuters lön och 1,15 timme att ta ut som kompensationsledighet.

Fler och fler kunder kräver att våra medarbetare har en viss språkkunnighet

Marie Linderoth, Sodexo

Att omförhandla skadestånd som Fastighets fått till språkutbildning för medlemmar är något som förbundet gjort tidigare. Som Fastighetsfolket tidigare skrivit om har även städare på Allianceplus fått språkkurs på jobbet. Nicklas Nilsson som är ombudsman på Fastighets har förhandlat fram språkkursen på de båda företagen. 

– Det är ett bra sätt att stärka våra medlemmar. Att kunna svenska är ingången till mycket i vårt samhälle. Kan vi bidra till att medlemmarnas liv blir lättare så är det en del i vårt uppdrag som facklig organisation. Språkkunskaper är också grundläggande för att få fler att bli förtroendevalda, säger Nicklas Nilsson. 

Ensamarbete gör språkträning svårt

Flera av städarna på språkkursen menar att det är svårt att öva på språket på jobbet eftersom städare ofta arbetar ensamma. Kravet på arbete för att få stanna i Sverige gör också att jobbet prioriteras före studier. Det menar Marcelo Rodrigues som deltar i kursen och som kommit från Bolivia till Sverige på arbetstillstånd. 

– Jag har bara lärt mig svenska på gatan och inte haft tid att gå på SFI. Jobbet går alltid först eftersom jag är här på arbetstillstånd. Om jag hade fast uppehållstillstånd skulle jag nog ha mer tid för språkstudier, säger han. 

Samtidigt ställer städjobbet ofta allt större krav på svenskakunskaper. Enligt Marie Linderoth som är HR-ansvarig på Sodexo begär allt fler kunder att de som städar hos dem ska kunna svenska. 

– Fler och fler kunder kräver att våra medarbetare har en viss språkkunnighet. Det gäller till exempel för de som städar på sjukhusen. Där krävs exempelvis att medarbetarna kan läsa och ta instruktioner på svenska av säkerhetsskäl, säger Marie Linderoth. 

”Om du inte kan språket är det lättare för arbetsgivaren att luras”

Silvio Siles som är klubbordförande för Fastighets fackklubb på Sodexo kom själv från Bolivia från snart 25 år sedan. För honom tog det nästan fem år innan han kunde svenska flytande, berättar han. 

Det är svårt att få nyanlända att gå med i facket och att bli skyddsombud, och en anledning till det tror jag är bristande kunskaper i svenska

Silvio Siles, ordförande för Fastighets fackklubb på Sodexo

– Men att kunna svenska är jätteviktigt för att kunna hålla koll på sina rättigheter. Språket är viktigt när du exempelvis ska läsa din lönespecifikation eller kolla om du fått rätt tjänstepension inbetald. Om du inte kan språket är det lättare för arbetsgivare att lura dig. Det blir svårare att läsa på om svenska arbetsmiljöregler, och det kan arbetsgivaren utnyttja, säger Silvio Siles. 

Silvio Siles, ordförande för Fastighets fackklubb på Sodexo.

Facklig info på fler språk behövs

Silvio Siles tror att bristande kunskaper i svenska är en vanlig anledning till att många nyanlända inte söker sig till fackförbunden förrän efter ett antal år i Sverige. På den punkten behöver även facken vara självkritiska, menar han. 

– Det är svårt att få nyanlända att gå med i facket och att bli skyddsombud, och en anledning till det tror jag är bristande kunskaper i svenska. Många kommer också från länder där det inte funnits starka fackförbund eller där det varit farligt att engagera sig fackligt. Där får vi i fackförbunden också vara självkritiska. Jag tänker att vi behöver arbeta ännu mer med facklig information på fler olika språk för att nå ut, säger Silvio Siles. 

Oklart om språkkursen ska fortsätta

Tidigare har Sodexo samarbetat med språkkursföretaget Lingio för att erbjuda en språkapp till medarbetare där de kan träna på ord på svenska kopplade till städyrket. Silvio Siles hoppas nu att Sodexo ska fortsätta att erbjuda lärarledd språkundervisning på arbetstid även efter att höstens kurs avslutats. Men enligt Marie Linderoth är det oklart om Sodexo kommer att erbjuda en fortsättning på kursen. 

– Det kan jag inte svara på. Vi måste vi utvärdera kursen innan vi kan ta ställning till om det blir en fortsättning. 

I kollektivavtalet står det att arbetsgivaren ska erbjuda kompetensutveckling. Vilket ansvar har ni för att bidra till era medarbetares kunskaper i svenska? 

Svenska språket blir allt viktigare att kunna behärska i städyrket. Ur det perspektivet är det klart att vi har ett ansvar för att se till att våra nuvarande medarbetare har det stöd och den kompetens de behöver i arbetet, säger Marie Linderoth.