Folkets Hus Hammarkullen får veta hur mycket pengar de får i föreningsstöd för nästa år tidigast i februari, vilket är mycket senare än de brukar få besked.

Med den nya borgerliga politiska majoriteten i Göteborg är det mycket osäkert om verksamheten kommer få det anslag de har begärt.

– Personalen har mellan 5 och 6 månader i uppsägningstid. Väntar vi med uppsägningar tills vi får besked om anslaget och då inte får så mycket som vi har begärt så kommer vi att gå i konkurs innan uppsägningstiderna löper ut, säger Maria Wångersjö, styrelseordförande för Folkets Hus Hammarkullen, och fortsätter:

– Därför har vi sagt upp några ur personalen som en krisåtgärd, men om vi får det anslag vi har begärt kan vi komma att riva uppsägningar.

Maria Wångersjö.

Svårt att planera ekonomin långsiktigt

Hon tycker att det är en katastrofal lösning att verksamheten ska söka anslag år för år eftersom det gör det svårt att planera långsiktigt.

Dessutom är det sista gången de söker stöd hos stadsdelsnämnden. Nämnderna ska avskaffas och istället görs ansökan till en central nämnd i Göteborg nästa år.

Folkets Hus Hammarkullen har inte haft en föreståndare på några år. Med alla osäkerheter kring ekonomin framöver, tycker styrelsen att det är nödvändigt att anställa en föreståndare på halvtid som kan arbeta med den långsiktiga ekonomin.

Den tjänsten ska också in i den befintliga budgeten.

Kraftigt lägre servicenivå

I ett öppet brev har personalen på Folkets Hus Hammarkullen, där bland annat Fastighets förtroendevalda José Romero arbetar, uttryckt oro för hur verksamheten ska fungera om det inte kan vara personal på plats lika ofta som i dagsläget.

Maria Wångersjö berättar att det inte finns någon plan för hur det ska fungera om det blir så att personal måste sluta.

– Vi får grunna i detalj på hur det ska bli då – men det är en katastrofal lösning att ha färre personal. Vi kommer behöva gå ned på kraftigt lägre servicenivå i huset i så fall.

Påverkar hela samhället

Personalen som skriver i det öppna brevet uttrycker också oro för stadsdelens utveckling i framtiden om resurserna dras ned för Folkets Hus.

Den bilden delar Maria Wångersjö.

– Absolut. Folkets Hus behövs. Huset behöver vara bemannat om det ska vara en trygg arbetsplats, tryggt för hyresgästerna i huset och om det ska kunna vara en öppen plats för boende i området, säger styrelseordföranden.