SD är numer största parti bland LO-medlemmar. Labourpartiet i Storbritannien har tappat stora mängder arbetarklassväljare till borgerliga Tories och Boris Johnson. Den tyska vänstern har i princip utrotat sig själv och hos tyska arbetarväljare stiger AFD ( Alternativ für Deutschland) fram som reellt regeringsalternativ.

Hela vänstern andas en medelklasskultur som arbetare inte känner igen sig i

Anders Wiklund

Samtidigt har vänstern bytt ut sin väljarbas, det är mellanskiktet i storstäderna som står i fokus när politiken formuleras och det är medelklassen som tagit ledningen i partierna.
Hela vänstern, inklusive den revolutionära som jag själv tillhörde under lång tid, andas en medelklasskultur som arbetare inte känner igen sig i. Det är förstås inte bara förpackningen som är oaptitlig utan även innehållet smakar skit.

Det brittiska parlamentsvalet blev ännu en folkomröstning om EU-utträdet. Labour och Corbyn förmådde inte ta ställning för brexit. Något som för 10-20 år sedan vore en självklar vänsterståndpunkt är det inte längre. EU är och har alltid varit ett projekt för Europas överhet för att kringgå de nationella parlamenteten och genomföra en politik för de rikaste. Att EU är ett fredsprojekt för att främja handel är en kapitalistisk lögn som Storbritanniens arbetare genomskådat.

Precis som parlamentsvalet i Storbritannien blev en folkomröstning om EU kommer nästa svenska parlamentsval bli en omröstning om invandringen. Sverige har under hela 2000-talet haft en exceptionellt hög invandring som kulminerade 2016. Reinfeldt ville att vi skulle öppna våra hjärtan, vi borde fråga vem som borde öppna sina plånböcker!

Sverigedemokraterna har i allt väsentligt en politik i arbetsmarknadsfrågor som går emot våra intressen

Anders Wiklund

Alliansregeringen ville och lyckades slå sönder den svenska välfärdsmodellen. Vänstern är förlorad på alla viktiga områden och Sverigedemokraterna har i allt väsentligt en politik i arbetsmarknadsfrågor som går emot våra intressen.

Det kommer krävas självständigt agerande från oss. Fackförbunden borde formulera ett eget tydligt politiskt program som vårt folk kan identifiera sig med och som vi söker stöd för i riksdagen oavsett partitillhörighet. Vi kan inte lita på att vänstern gör jobbet åt oss.