Sömnproblem, nedstämdhet, huvudvärk och magbesvär. Det är några av de stressymptom som delar av personalen på Nyköpingshem uppvisat, enligt Fastighets skyddsombud Richard Fredriksson.

Som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om larmade han Arbetsmiljöverket, eftersom han ansåg att situationen på bostadsbolaget var ohållbar. I sin 66a-anmälan till Arbetsmiljöverket beskrev han att hög arbetsbelastning och otydliga rutiner skapat ohälsa hos personalen.

– Läget är allvarligt och det här har pågått en längre tid. Personalomsättningen är hög samtidigt som det finns ont om skriftliga rutiner för hur arbetet ska utföras. Folk mår jättedåligt, det finns kollegor som gråter och har ångest för att gå till jobbet, sa Richard Fredriksson till Fastighetsfolket i januari.

Vad är en 66a-anmälan?

Enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket och begära föreläggande eller förbud. Det kan ske om skyddsombud begärt åtgärder för en bättre arbetsmiljö och arbetsgivaren inte agerat eller lämnat besked inom rimlig tid. 

Otydlighet skapar stress

Enligt Richard Fredriksson har den omorganisation som genomfördes i början av 2018 bidragit till arbetsmiljöproblemen. I den nya organisationen skapades inte tydliga rutiner, och det blev oklart vem som skulle utföra vilken arbetsuppgift.

Efter anmälan gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Nyköpingshem. I Arbetsmiljöverkets rapport konstateras att ”arbetstagare kände sig stressade, fick huvudvärk och magont som de relaterade till arbetsbelastningen, att de inte kunde bli sjuka vissa arbetsperioder, att de saknade vikarier, och att arbetstagare upplevde sina arbetsuppgifter som ”luddiga”.

Verket konstaterar också att Nyköpingshems egen medarbetarenkät från 2019 visar att sju av sju värden visar röda siffror på driftenheten, och att företaget borde ha vidtagit snabba åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

TV-nyheter

TV: Veckans tre viktigaste nyheter på en minut

Nyheter

Arbetsmiljöverket ställer krav

Arbetsmiljöverket instämmer i nästan alla problem som Richard Fredriksson lyft i sin 66a-anmälan. Nu överväger verket att ställa en rad krav på fastighetsbolaget. Åtgärderna ska vara genomförda i början på juni.

Bland annat ska en utomstående part undersöka och hantera den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Rutiner ska införas för att riskbedöma arbetsmiljön, och skyddsombud och medarbetare ska få delta i riskbedömningarna. Nyköpingshem ska också utbilda chefer i systematiskt arbetsmiljöarbete och i hur de ska förebygga ohälsosam arbetsbelastning.

Richard Fredriksson, regionalt skyddsombud för Fastighets.

Richard Fredriksson är nöjd med Arbetsmiljöverkets förslag på åtgärder.

– Det känns jäkligt bra. Nu har vi det svart på vitt att bolaget måste agera. Frågan är om Nyköpingshem kommer lyckas med alla de förändringar som krävs under våren. Jag hoppas det, så att våra medlemmar snabbt får en bättre arbetsmiljö. Men arbetsgivaren har hittills inte kontaktat mig i ärendet, säger han.

Vd:n vill inte kommentera

I slutet på mars måste Nyköpingshem skicka in synpunkter på Arbetsmiljöverkets krav. Därefter kommer verket att fatta ett slutgiltigt beslut om vilka skarpa krav de kommer att ställa. Innan dess vill inte Nyköpingshems vd Johan Eriksson kommentera situationen på bostadsbolaget.

”Vi kommenterar inte något i ärendet så länge det är pågående eller om det finns öppna punkter hos Arbetsmiljöverket. Bland annat med hänsyn till – och ansvar för – våra medarbetare hanterar vi inte arbetsmiljöfrågor via massmedia”, skriver Johan Eriksson i ett mejl till Fastighetsfolket.

Se våra tv-nyheter