Första året med nya vd:n på det kommunala bostadsbolaget Mönsterås bostäder fungerade bra, berättar flera anställda som alla vill vara anonyma.

– Han verkade gemytlig och jordnära första året, sedan slog det om. Det började med småsaker, säger en anställd.

Några anställda skulle springa Göteborgsvarvet i våras och blev lovade träningskläder med företagets logga för att göra reklam för bolaget.

Men när tröjorna väl skulle tryckas sa vd:n plötsligt nej, utan att ge en anledning till vändningen.

Hans regler skiter i hur verkligheten fungerar

– Efter det eskalerade det. Då började han med sina hotmöten. Han tål inte kritik – om vi har åsikter om något så blir vi kallade till personliga möten dagarna efter. Något han har sagt till flera är: ”Det finns det andra jobb att söka om det inte passar”, säger en anställd.

”Diskriminering mot personal”

Från att ha löst problem genom att diskutera sinsemellan och hjälpa varandra så beskriver de anställda att organisationen har blivit toppstyrd.

Arbetet detaljstyrs av vd:n, menar de.

– Hans regler skiter i hur verkligheten fungerar. Jag vet hur en skruv ska dras i, men han bestämmer ändå att den ska dras i från andra hållet, säger en av dem.

De beskriver också att ledningen trakasserar enskilda medarbetare genom att särbehandla dem på ett negativt sätt. Till exempel att vissa får tillsägelser för att de gör på ett visst sätt, medan samma sak är helt tillåten för någon annan.

– I vissa fall är det mobbning. Jag tycker att diskriminering mot olika personer i personalen är ett bra sätt att förklara hans ledarstil, säger en medarbetare.

Stor förtroendekris på företaget

Jörgen Karlsson, ombudsman i region Väst, har varit inkopplad i flera ärenden på Mönsterås bostäder och arbetat nära med bolagets fackklubb som startats i år.

Han är orolig för de anställdas arbetsmiljö.

– De känner sig iakttagna, jagade och ifrågasatta. Det är en stor förtroendekris mellan anställda och ledning, säger Jörgen Karlsson och fortsätter:

– Cheferna lyssnar framförallt inte, det är väldigt styrt från ledningen. Det är jättetufft för personalen att hela tiden bli ifrågasatta.

Jörgen Karlsson, ombudsman region Väst.

Han berömmer den nystartade klubben som enligt ombudsmannens beskrivning får kämpa med näbbar och klor för att ens existera.

– Det är ganska mycket motstånd mot facklig verksamhet. Ledningen ifrågasätter hela tiden och näst intill motsätter sig facklig verksamhet, säger Jörgen Karlsson.

Även Joakim Oscarsson, ombudsman på förbundskontoret, har varit inblandad i förhandlingar på Mönsterås bostäder.

– Konsten att vara en ledare är att vara lyhörd och kunna ta in hur personalen känner. Ledningen måste nog vara lite mer lyhörda för att personalen ska trivas på jobbet. Det är tråkigt när det blir ett tufft klimat där ledningen bara kör på och pekar med hela handen och säger antingen gör du såhär eller så kan du sluta, säger Joakim Oscarsson.

Joakim Oscarsson, ombudsman på Fastighets

”Kan prata med lokala klubbordförande”

Mönsterås bostäders vd, Armin Avdic, väljer att inte kommentera kritiken som riktas mot honom.

– Jag känner inte igen mig i kritiken och jag avstår från att vara med på en intervju, säger han.

Är du säker på att du inte vill ge din bild av situationen?

– Jag är säker. Jag avstår från att vara med.

De anställda på bolaget har även skrivit tre brev till politikerna som sitter i bolagets styrelse för att uppmärksamma dem på situationen, utan att få gehör för sin kritik.

Centerpartiets Roland Åkesson är styrelseordförande för Mönsterås bostäder. Han hänvisar först till en tillrättavisning som en enskild medarbetare har fått.

– Det är en fråga som handlar om företagets värderingar och där är jag stolt över att man värnar om allas lika värde, säger Roland Åkesson.

Enligt Fastighetsfolkets källor skedde händelsen som styrelseordföranden hänvisar till för två veckor sedan. Våra intervjuer har gjorts både före och efter den händelsen och syftar till problem som pågått en längre tid.

Det finns ingen gnista, energi och glädje i jobbet längre

Men den informationen jag har fått handlar om att det finns en kultur där ledningen toppstyr och medarbetare inte vågar framföra sina åsikter. Hur ser du på det?

– Om den lokala klubbordföranden vill prata om det här med mig så kan jag prata om det med honom, säger han och avslutar sedan samtalet på grund av tidsbrist.

Roland Åkesson, styrelseordförande för Mönsterås bostäder.

Arbetsglädjen försvinner

Fastighets Jörgen Karlsson påpekar hur viktigt det är för ett företag att de anställda mår bra på jobbet.

– Det leder till väldigt tråkiga omständigheter när anställda mår dåligt och lämnar företaget. Man kan inte få ett stabilt företag när medarbetarna inte mår bra och när man inte kan diskutera saker, säger ombudsmannen.

Jobbet på Mönsterås bostäder har förändrats, enligt flera anställda. Från att ha samarbetat för att lösa problem är arbetet nu toppstyrt, menar de.

Personalen som Fastighetsfolket har pratat med beskriver att arbetsglädjen har försvunnit på grund av chefens ledarstil.

– Det finns ingen gnista, energi och glädje i jobbet längre. Fortfarande finns ett servicetänk mot kunderna, men även det börjar vända, säger en personal och en kollega fyller i:

– Förr kunde man vända en missnöjd hyresgäst till att bli nöjd, men det orkar man inte längre.

De har svårt att se en lösning på situationen med den nuvarande vd:n.

– Det känns väldigt infekterat just nu, säger en anställd.

Även Jörgen Karlsson delar den bilden.

– Jag ser också att det är väldigt komplicerat på grund av den ledarstil som vd har. Han är inte så villig att ta in klubben eller anställdas åsikter, säger han.

Det som gör att de anställda ändå orkar fortsätta är gemenskapen som de har med varandra, berättar de.

– Arbetskamraterna är det som håller en kvar. Jag hade inte stannat en sekund annars.