Utredaren ska bland annat se över kraven för att äldre personer i förvärvsarbetande ålder ska beviljas sjukersättning.

I just denna fråga vände sig Försäkringskassan till regeringen redan 2017, med önskemål om att få ta hänsyn till sjukas ålder när rätten till sjukersättning bedöms.

”Det är inte rimligt att ställa samma krav på en som närmar sig pensionen som man gör på en 20-åring” skriver i dag, torsdag, socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) på twitter.

”Dagens regelverk behöver ses över”

Han skriver vidare att det behövs ”en ventil” för dem som slitit ut sig.

– Sveriges löntagare förtjänar trygga socialförsäkringar. Det finns goda skäl att se över dagens regelverk. Inte minst är det viktigt att se över kraven i sjukersättningen för äldre löntagare som slitit ut kroppen i arbetet, säger han i ett pressmeddelande om utredningen.

Regeringen ger uppdraget till juristen Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Han ska redovisa sina slutsatser senast den 30 juli nästa år. 

Enligt regeringens pressmeddelande är syftet att säkerställa att sjuk- och aktivitetsersättningen ger trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den enskilde samt stabilitet i tillämpningen över tid.

Ska vara långvarigt utsatt

Man betonar samtidigt att den grundläggande principen fortsätter vara att ersättningarna endast ska lämnas om arbetsförmågan är långvarigt nedsatt.

Utredningen ska också svara på om regelverket kan ändras på ett sätt som förbättrar samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Sjukersättning är en ersättning för personer med stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, tillfälligt sjuka får i stället sjukpenning.

Förra året beviljades rekordfå personer, 5 478, sjukersättning.

Aktivitetsersättning betalas till personer under 30 år som är för sjuka för att jobba heltid under minst ett år. Antalet personer som fick sådan ersättning ökade förra året för första gången sedan 2015. 

I utredningen ses även villkoren för denna ersättning över.

Den här artikeln är först publicerad i Arbetet, som tillsammans med Fastighetsfolket och fem andra titlar ingår i LO Mediehus.