Under perioden 1 mars till 12 april blev totalt 56 133 varslade om uppsägning i Sverige, enligt Arbetsförmedlingen, som bedömer att arbetslösheten kan vara så hög som 10 procent till sommaren.

Inom Fastighets avtalsområden har hittills 594 personer blivit uppsagda på grund av arbetsbrist till följd av coronaviruset. Antalet anställda som permitterats är nu uppe i 1 608.

– Men det var på skärtorsdagen, och då hade jag fått signaler om att det kommit in framställan från fler arbetsgivare, som ska förhandlas den här veckan, säger Ewa Edström, avtalsansvarig ombudsman på Fastighets förbundskontor.

Porträtt på Ewa Edström i en skjorta med leopardmönster.
Ewa Edström, ombudsman på Fastighets.

Övriga regioner drabbas

Hon hävdar att även om uppsägningarna och permitteringarna har dämpats en aning i Stockholm, börjar det komma desto fler i de andra regionerna.

– Stockholm har haft väldigt mycket mer, men nu ser vi att det kommer i övriga landet.

Sett till antalet medlemmar är städbranschen värst utsatt, men procentuellt har Folkets hus och parker och olika idrottsanläggningar drabbats hårdast, enligt Ewa Edström.

– De har ingen verksamhet alls just nu. Vi ser även att fastighetsskötarna till viss del börjar påverkas, beroende på att man inte längre kan gå hem till äldre.

Lånar ut personal

När det gäller städbolagen syns en tendens till att de börjar låna ut personal sinsemellan, enligt Ewa Edström.

– På några områden finns det ett utökat behov av städning, till exempel när det gäller desinficering. Så vissa av bolagen har fått mer att göra än tidigare.

Hur kommer situationen att utvecklas framöver?

– Jag tror att det kommer att fortsätta ett par veckor till, sen hoppas jag att det stabiliserar sig. Våra branscher har ännu inte drabbats så hårt som vi först befarade, säger Ewa Edström.