På måndagen lägger utredningen om en förändringar i Lagen om anställningsskydd fram sina förslag till regeringen.

Utredningen är en stor del i januariavtalet mellan regeringspartierna och Centern och Liberalerna, där C och L varit pådrivande för förändringar som innebär ökad flexibilitet för arbetsgivarna.

Kraftig fördel för arbetsgivare

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) tycker dock att utredningen inte levererar enligt de direktiv den haft att arbeta med.

– Jag kan konstatera att den inte lever upp till kravet på att balans mellan parterna ska upprätthållas. Det var en viktig del av både överenskommelsen i januariavtalet och i de direktiv som vi har gett till utredningen. Där lever utredningen inte upp till det kravet. Det är en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel, säger Eva Nordmark till Dagens Nyheter.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni tycker tvärtemot att utredningen följt direktiven.

– För oss är det självklart att om inte arbetsmarknadens parter kommer överens är det utredningen som utgör grunden, säger Nyamko Sabuni till DN.

Las-utredningens förslag i korthet

  • Fem personer ska kunna undantas från turordningsreglerna på alla företag. I dag kan två personer undantas, men bara på företag med max tio anställda.
  • Det ska inte gå att ogiltigförklara uppsägningar på företag med femton eller färre anställda.
  • En ny regel skärper arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling.
  • Personer med allmänna visstidsanställningar ska få förtur till tillsvidareanställningar efter nio månader, istället för efter tolv månader som i dag.
  • Den som har längre anställningstid kan idag hävda rätten att jobba kvar även om de egna arbetsuppgifterna försvinner, företaget har då viss skyldighet att skola om personen. Men utredningen föreslår att den anställda i sådana fall ska kunna ta över arbetsuppgifterna utan upplärning eller utbildning.

”Hänger i luften fortfarande”

Fastighets ordförande Magnus Pettersson säger till Fastighetsfolket att det är positivt att arbetsmarknadsministern delar fackförbundens bild av att förslaget innebär en obalans mellan arbetsmarknadens parter.

– Problemet är hur man tolkar januariavtalet. Liberalernas ledare säger att förslaget ska gå igenom om inte parterna kommer överens, säger ordföranden och fortsätter:

– Jag tycker fortfarande att man ska slänga utredningen i papperskorgen där den hör hemma.

Hur kan arbetsmarknadsministerns ställningstagande påverka las-förhandlingarna mellan parterna?

– Det är såklart positivt att hon tagit ställning. Men så länge utredningens förslag ligger och C och L har sin hållning så hänger det i luften fortfarande.

Utredaren: ”Följer direktiven”

När regeringens utredare Gudmund Toijer presenterade las-utredningens förslag menade han att utredningen följer direktiven.

Toijer menar att utredningen använt de verktyg som funnits i utredningens verktygslåda för att skapa balans mellan arbetsmarknadens parter.

– Det sker en del lättnader för de mindre företagen, i väldigt liten utsträckning för de större företagen. De verktyg som utredningen haft för att kompensera detta är arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling, och jag bedömer det som ett långtgående förslag, sade Toijer.