I januariöverenskommelsen mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna enades partierna om att lagändringar gällande arbetsrätten skulle genomföras.

Den statliga utredningen om arbetsrätten, las-utredningen, ska lämnas över till regeringen den 1 juni, men redan nu har SVT Agenda tagit del av den. Även Arbetet har tidigare avslöjat delar av utredningens innehåll.

Enligt uppgifterna föreslår utredningen att det bland annat ska bli enklare att säga upp anställda av personliga skäl, på företag med färre än 15 personer ska uppsägningen inte längre gå att överklaga. Utredningen vill även att alla företag ska få göra upp till fem undantag från turordningsreglerna vid arbetsbrist, istället för två på företag med högst tio anställda som det är i dag.

Fastighets: ”Oacceptabelt”

Fastighets ordförande Magnus Pettersson är starkt kritisk till de delar av förslaget som läckt ut.

– De förslag jag har hört är helt oacceptabla. Utredningen borde överhuvudtaget inte ha tillsatts. Vi som förbund kommer aldrig att acceptera att att en socialdemokratiskt ledd regering försämrar arbetsrätten, säger Magnus Pettersson.

Magnus Pettersson, ordförande för Fastighets.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger till SVT Agenda att utredningen förskjuter maktbalansen på arbetsmarknaden.

– Med sportspråk så är det väl 10-1 till arbetsgivarna, säger Tobias Baudin till SVT.

Magnus Pettersson ställer sig bakom uttalandet.

– I januariavtalet står det tydligt att maktbalansen på arbetsmarknaden inte ska rubbas, men det är precis vad som händer nu. Om det här går igenom blir det fullständigt förändrade spelregler, till arbetsgivarnas fördel, säger Magnus Pettersson.

Riskerar att försvaga facket

Fastighets medlemmar riskerar att drabbas hårt, menar Magnus Pettersson. Om facken inte längre kan överklaga uppsägningar av personliga skäl riskerar det att skapa tysta arbetsplatser där få vågar vara fackligt aktiva.

– Självklart blir det så med de här förslagen, arbetsgivaren får ju mycket mer makt över det mest grundläggande, nämligen arbetarnas anställning, säger Magnus Pettersson.

Las-utredningens förslag enligt SVT

  • Det blir enklare och mindre kostsamt för arbetsgivare att säga upp av personliga skäl. Det ska inte längre gå att överklaga uppsägningar på företag med färre än 15 anställda.
  • Undantagen i turordningsreglerna utökas från två till fem. Gäller alla företag, även de med fler än tio anställda. 
  • Arbetsgivaren väljer vem som får gå vid arbetsbrist mellan de som jobbat lika länge – ålder inte längre en faktor.
  • Turordningskretsar får inte längre slås ihop. En driftsenhet – en krets. 
  • Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling skrivs in i lag.
  • Rätt till förtur vid anställning efter 9 månader i stället för 12 månader vid visstidsanställning. 
  • Lagen ska träda i kraft 1 juli 2022, i stället för under 2021 som det står i Januariavtalet.
    Källa: SVT Agenda

Svårt att starta om förhandlingarna

Om arbetsmarknadens parter kommer överens om ett eget förslag går det före en lagändring. Men Fastighets har liksom flera andra LO-förbund valt att dra sig ur las-förhandlingarna med LO, PTK och Svenskt Näringsliv, då man ansåg att anställningstryggheten luckrades upp för mycket i förhandlingarna.

En motion till LO-kongressen om att starta om förhandlingarna i höst har fått stöd i LO:s styrelse. Innan dess ska ett extrainsatt LO-möte avgöra hur man nu ska gå vidare.

Om jag satt i regeringen skulle jag tänka mig väldigt noga för att gå vidare med det här förslagen, för risken är att man får hela fackföreningsrörelsen emot sig.

Magnus Pettersson

Men Fastighets ordförande tror det blir svårt att göra en omstart i parternas förhandlingar och komma fram med ett förslag som kan skydda anställningstryggheten tillräckligt mycket.

– Problemet nu är att las-utredningens förslag är så pass långtgående, och då är redan maktförhållandena förskjutna till arbetsgivarnas fördel i las-förhandlingarna. Vi vill att utredningen dras tillbaka och att partnernas förhandlingar ska upptas utan hotet från utredningen hängandes över oss, säger Magnus Pettersson.

Lokala fackklubbar ställer krav

Det lokala fackliga engagemanget mot försämringar i arbetsrätten är stort. Som Fastighetsfolket tidigare rapporterat om har flera av Fastighets fackklubbar anslutit sig till en facklig budkavle som kräver att turordningsreglerna försvaras och begreppet ”saklig grund” vid uppsägning behålls. De lokala företrädarna vill att fackförbunden gör allt för att stoppa försämringarna.

Gör Fastighets tillräckligt för att stoppa försämringarna i anställningstryggheten?

– Vi är väldigt tydliga, vi kommer inte att acceptera det här. Om jag satt i regeringen skulle jag tänka mig väldigt noga för att gå vidare med det här förslagen, för risken är att man får hela fackföreningsrörelsen emot sig. Att i så fall mobilisera facken i nästa valrörelse blir väldigt svårt för Socialdemokratin, säger Magnus Pettersson.