Det är IF Metallklubben på Volvo lastvagnar i Umeå som startade budkavlen mot försämringar i las. Budkavlen ställer två krav för att skydda anställningstryggheten. Det handlar om att försvara turordningsreglerna och principen ”först in, sist ut”. Och att behålla begreppet ”saklig grund” vid uppsägning.

Vad är en budkavle?

Den ursprungliga betydelsen är ett mindre, lättburet föremål med ett skriftligt meddelande som kan föras från person till person. Källa: SAOL

50 fackklubbar backar budkavlen

Jan-Olov Carlsson är klubbordförande för IF Metallklubben på Volvo i Umeå. Han säger att ett 50-tal fackklubbar från olika förbund nu skrivit under budkavlen, och att klubbarna tillsammans representerar runt 60 000 medlemmar.

– Så det lokala fackliga stödet för budkavlen är stort. Det sänder en tydlig signal både till regeringen och till parterna i las-förhandlingarna. Budskapet är att arbetare inte accepterar en försämring av anställningstryggheten, säger han.

Vad innebär saklig grund?

För att skydda anställda från godtyckliga uppsägningar innehåller las begreppet saklig grund för uppsägning. Det betyder att det måste finnas en tydlig och rimlig orsak till uppsägningen. Det kan antingen vara arbetsbrist – att det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter vid exempelvis nedskärningar.

En saklig grund kan också vara personliga skäl. En person kan sägas upp om den har misskött arbetet eller uppträtt olämpligt på jobbet.

Fler Fastighetsklubbar ansluter

Sedan tidigare har Fastighetsklubben på SGS Studentbostäder i Göteborg ställt sig bakom budkavlen. Nu har också Fastighets avdelning i Norrköping och fackklubben på Samhall i Göteborg skrivit under.

Försämringar i las kommer bli ett sätt för arbetsgivare att bli av med obekväma fackliga

Melinda Kandel, städare

Melinda Kandel är städare och vice ordförande för Fastighets avdelning i Norrköping. Hon lyfte frågan om att skriva under budkavlen på avdelningens årsmöte.

­– Att försämra anställningstryggheten skulle vara helt förödande för lokal facklig verksamhet. Jag själv är städare och det är ett yrke där fackliga organisationsgraden redan är låg och där vi har otrygga anställningar.

– Det förekommer redan i dag att fackliga straffas för att de tar strid för bättre arbetsvillkor. Försämringar i las kommer bli ett sätt för arbetsgivare att bli av med obekväma fackliga, säger Melinda Kandel.

Vad innebär turordningsreglerna i las?

Om en arbetsgivare planerar uppsägningar ska de anställda sägas upp enligt principen ”sist in – först ut”. Om det ska göras avsteg från turordningen måste det förhandlas med facket.

”Vi kommer inte sitta passiva”

Både Jan- Olov Carlsson och Melinda Kandel oroas över de nya uppgifter om regeringens las-utredning som tidningen Arbetet rapporterat om. Enligt uppgifter till tidningen överväger utredningen att arbetsgivare ska få göra upp till tio undantag från principen ”sist in, först ut” om de erbjuder kompetensutveckling.

Finns det inte risk att utredningen inför fler försämringar i las om inte parterna kommer överens?

Det är en form av utpressningssituation. Men vår budkavle riktar sig både till facken och till regeringen. Om utredningen kommer med ett förslag som försämrar anställningstryggheten, ja då kommer det att väcka ilska i arbetarleden. Vi kommer inte passiva sitta och se på hur den trygghet som fackföreningsrörelsen kämpat för raserats, säger Jan-Olov Carlsson.

Melinda Kandel menar att budkavlen är viktig för att väcka frågan om anställningstrygghet hos fackens medlemmar. De som påverkas av försämrad anställningstrygghet är inte politikerna eller förhandlarna i LO-borgen, menar hon.

Tror du att budkavlen kan påverka las-förhandlingarna?

– Det hoppas jag. Med budkavlen visar vi att gräsrötterna mobiliserar och inte kommer acceptera att anställningstryggheten för vanliga arbetare rycks bort. LO är ganska toppstyrt. Men om förhandlarna får veta att det inte har medlemmarna med sig får de problem att genomföra försämringar i las, säger Melinda Kandel.